WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (WUACADEMY)
AMERICAN ENGLISH DUITS RUSSIAN PORTUGUESE ITALIAN SPANISH Congo et l'Union Africaine CHINA JAPAN NEDERLANDS, VLAAMS FRANÇAIS
English Kies de beste Schrijvers, Kunstenaars, Uitvinders en Politicus van over de hele wereld.
Koop op de wereldmarktplaats - Boek/Kunstwinkel
Wuacademia volksuniversiteit
SCHRIJFWEDSTRIJDEN / KUNSTWEDSTRIJDEN EN UITVINDING WEDSTRIJDEN VOOR UITVINDERS
Academie voor Management, Kunst, Wetenschap, Technologie en Cultuur
Het organiseren van concoursen en het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van kunst en cultuur. Dat zijn de doelen van Stichting WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (in samenwerking met het bedrijf WUACADEMIA)
UITGEVERIJ PRODUCTIE (Film en Media) CONSULTING TALEN World Management and Knowledge Forum MUSEUM en FESTIVAL
 
 
  
 

...


 
WUacademia Business Management School

MBA in Internet Marketing en Internetverkoop

Master of Business Administration in Marketing en Internetverkoop
Nederlandse versie van 'het marketinggebouw', soms ook wel het 'marketinghuis' genoemd.
Nederlandse versie van 'het marketinggebouw', soms ook wel het 'marketinghuis' genoemd
Turning Ambition into Success - Distance Learning MBA
 

Master of Business Administration (afkorting: MBA) is een speciaal masterprogramma, bedoeld voor mensen met een bachelor- of masterdiploma en minstens enkele jaren werkervaring. MBA is een beroepsgerichte bedrijfskundige en bedrijfseconomische studie.
De opzet van de MBA-studie is afkomstig uit de Verenigde Staten, maar MBA wordt inmiddels in vele landen onderwezen. Anders dan bij gewone masters zijn MBA-opleidingen sterk praktijkgericht. Een MBA wordt niet altijd met een scriptie afgesloten, maar daartegenover staat dikwijls wel een zekere inspanning die gedurende het programma geleverd wordt in de vorm van werkstukken en casestudies.
Een MBA-kandidaat kiest gewoonlijk ook een hoofdrichting ("major") waarin hij zich wil specialiseren: marketing management, financieel management, accounting, operationeel onderzoek, bedrijfseconomie, personeelsbeleid, bedrijfsinformatica, internationaal bedrijfsbeheer, kwaliteitsbeleid, non-profit, enzovoorts. Naar gelang de traditie in de MBA-school wordt het studieprogramma verder aangevuld met "minors" (tweede specialiteit met minder "credits" dan de hoofdrichting) of een reeks keuzevakken uit andere bedrijfskundige disciplines.

Marketing of vermarkten is het proces van het creëren en leveren van waarde. Traditioneel werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn de ruil van producten of diensten te bevorderen.

Verkoop is het leveren van goederen of diensten aan derden tegen betaling. De verkoop kan plaatsvinden tussen twee bedrijven (B2B, business to business) of tussen een bedrijf en een consument (B2C, business to consumer). Minder belangrijk maar niet onmogelijk is de verkoop onder particulieren (C2C, consumer to consumer).

Veel organisaties hebben zowel een verkoop- als een marketingafdeling. In sommige organisaties is marketing leidend en in andere organisaties is dit verkoop. Welke afdeling het voortouw neemt, is afhankelijk van het aantal en type klanten. Ook zijn de soort en de hoeveelheid producten en/of diensten die vermarkt worden van invloed op de inrichting van de organisatie.

Wilt u MBA´er worden? Dat kan! Wilt u carrière maken op topniveau in de wereld van de Marketing en Verkoop? Dan is deze MBA opleiding de perfecte keuze. Theorie en Praktijk gaan in deze opleiding hand in hand.Professioneel verkoper, foto van Schekinov Alexey Victorovich

 
Professioneel verkoper, foto van Schekinov Alexey Victorovich, 2007
WUACADEMIA Business school is een exclusieve samenwerking aangegaan met de Stichting WORLD MANAGEMENT AND KNOWLEDGE FORUM (MBA accreditatieorganisatie) om deze kwalitatief hoogstaande MBA (Master of Business Administration) opleiding aan te bieden.
 
Reclame voor Coca-Cola (1890)

Reclame voor Coca-Cola (1890)

Curriculum: Tijdens de online/thuis MBA opleiding komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde:

 • Hoe bedrijven werken (Value-Creation, Marketing, Sales, Value-Delivery, Finance)
 • Hoe mensen werken (de menselijke geest, Werken met jezelf, Werken met anderen)
 • Hoe systemen werken (Begrijpen Systems, analysesystemen, verbetering van de systemen)
 • Management
 • Reclame
 • Waarom kiest men voor reclame?
 • Reclame en doelgroep
 • Reclameboodschap
 • Media en reclame
 • Reclame en kosten
 • Wat is het effect?
 • Begrippen
 • Reclamemedia
 • Reclametechnieken
 • Verkoopbrieven
 • Radio/TV reclame
 • Sponsoring worden behandeld
 • De Promotionmix
 • Marketing
 • Sales Promotion
 • Public relations
 • Merchandising
 • Persoonlijke verkoop en direct mail
 • Een campagne ontwerpen
 • Buitenreclame
 • Claimvrijheid
 • Geschiedenis van reclame
 • Geschiedenis van de reclame in Nederland
 • Grafische vormgeving
 • Sluikreclame
 • Onderzoek
 • Strategie concepten bedenken
 • Teksten voor uitingen bedenken
 • Sponsoring
 • Marktonderzoek
 • Een bedrijf beginnen
 • Werken in de reclamebranche
 • Hoe ziet de reclame branche er uit? Waar liggen kansen?
 • Welke diensten kun je aanbieden?
 • Conceptontwikkeling
 • Grafisch ontwerp
 • Webdesign
 • Media-inkoop etc.
 • Het creatieve proces
 • Briefing
 • Conceptontwikkeling
 • Strategie
 • Creatie
 • Uitvoering
 • Copy
 • Art direction etc
 • Advertising
 • Online media en reclame
 • Gedrukt media en reclame
 • Andere media en reclame (Bv. kranten, tijdschriften, radio of tv)
 • Reclamemedia
 • Online reclame (Internet reclame)
 • Printreclame
 • TV-reclames (Televisiereclame)
 • Radioreclame
 • Direct mail reclame
 • Outdoor reclame
 • Televisiereclame
 • Visuele reclame
 • Art Reclame (Kunst Reclame)
 • Effectieve Reclame
 • Communicatie
 • Marketing
 • Reclamebureau
 • Reclamebureau starten
 • Productie & media inkoop
 • Ontwerpen of andere reclameuitingen
 • Grafisch vormgeven en marketing
 • Reclame en ontwerp
 • Concept & creatie, van marketing tot grafisch ontwerp
 • Advertentie opmaak & media plaatsing
 • Website design & development, SEO en internetmarketing
 • Interieur & 3D design (Beursstand, tentoonstelling & expositie, etc.)
 • Van idee tot concept
 • Van concept tot creatie en eindeproduct
 • Grafische vormgeving
 • Webdesign
 • Website design & development
 • Interieur & 3D design (Beurzen, tentoonstellingen & exposities)
 • Mulitmediale vormgeving
 • 3D vormgeving
 • Advertenties & media
 • Onderzoek, analyse en creativiteit
 • Tactiek
 • Strategie
 • Marketingplan
 • Hoe maak ik een marketingplan?
 • Reclameplan
 • Hoe maak ik een reclameplan?
 • Communicatiemiddelen
 • Doelstelling
 • Doelgroep
 • Boodschap
 • Budget
 • Reclamebureau
 • Werken in de reclamebranche
 • Hoe ziet de reclamebranche er uit?
 • Waar liggen kansen in de reclamebranche?
 • Welke diensten kun je aanbieden in de reclamebranche?
 • Conceptontwikkeling
 • Grafisch ontwerp
 • Webdesign
 • Media-inkoop
 • Het creatieve proces: Briefing, conceptontwikkeling, strategie, creatie, uitvoering, copy, art direction etc.
 • Online adverteren (Online advertising of Internet advertising)
 • Print adverteren
 • TV adverteren
 • Radio adverteren
 • Direct mail
 • Direct mail schrijven
 • Outdoor
 • Branding
 • Een merk bouwen
 • Een merk lanceren
 • Een imago opbouwen
 • Pitchen: hoe overtuig je potentiële klanten van je briljante ideeën? Je leert hoe je een perfecte pitch uitvoert!
 • Het bedenken en ontwerpen van reclameuitingen in allerlei soorten en maten
 • Advetenties
 • Posters
 • Logo’s
 • Direct mail
 • Websites
 • Beursstands
 • Huisstijlen
 • Commercials
 • Exposities
 • Leaflets
 • Brochures
 • Banners
 • Jaarverslagen
 • Films
 • Boeken
 • Give-aways
 • Brieven, etc. Alles wat met communicatie te maken heeft
 • Reclamebureau 2
 • Marketing 2
 • Marketing en strategie
 • Kernbegrippen marketing
 • Marketingmix
 • Concurrentie
 • Reclame en PR
 • Product- en prijsbeleid
 • Strategie van de organisatie
 • Het marketingplan
 • Inleiding Bedrijfseconomie
 • Communicatie
 • Persconferenties
 • Speeches
 • Externe en interne brieven
 • Evenementen
 • Reclame en promotieplannen
 • Public affairs
 • Public relations
 • Internet en intranet
 • Inleiding Organisatie en Management
 • Inleiding Marketing
 • Schriftelijke Communicatie
 • Methoden van Onderzoek I
 • Strategisch beleid
 • Merkenmanagement
 • Identiteit en Imago
 • Dienstenmarketing
 • Strategisch Marktmanagement
 • Consumentengedrag
 • Issue Management
 • Corporate Communication
 • Arbeidsmarkt Communicatie
 • Interne Communicatie
 • Organisatie Communicatie
 • Massacommunicatie
 • Nieuwe Media
 • Marketingcommunicatie
 • Overheidscommunicatie
 • Crisiscommunicatie
 • Projectcommunicatie
 • Management Communicatie
 • Adviesvaardigheden
 • De verkoper
 • Handel
 • Detailhandel
 • Verkopen
 • Succesvol verkopen 1
 • uw fysieke houding ten opzichte van de klant
 • hoe u de klant benadert, zowel telefonisch als persoonlijk
 • hoe u de aandacht van de klant weet te winnen en vast te houden
 • hoe en wanneer u de juiste vragen moet stellen
 • de voorbereiding van het verkoopgesprek
 • hoe u weerstand kunt ombuigen
 • het telefonisch verkopen van afspraken
 • hoe u van uw klant een positief werkende relatie kunt maken
 • Verkopen op eBay
 • Verkopen op amazon
 • Voorbereiding op verkoop
 • Objectbeschrijving
 • Prijsbepaling en betalingswijze
 • Nationaal en/of internationaal handelen via eBay
 • Nationaal en/of internationaal handelen via amazon
 • Veiling aanmaken/uw eerste aanbieding
 • Verzenden en feedback
 • Telefonische verkoop
 • Succesvol telefonisch verkopen
 • Internetverkopen
 • Succesvol verkopen 2
 • Geschiedenis van verkoop en handel
 • Verkoop traject 
 • Professioneel verkopen 1
 • De consument
 • Marktsegmentatie en winkelformule
 • Plaats
 • Presentatie
 • Promotie
 • Personeel
 • Product
 • Prijs
 • Distributie en samenwerking
 • Derving
 • B2B, B2C en C2C
 • Telefonische verkoop
 • Succesvol telefonisch verkopen
 • Internetverkopen
 • e-commerce
 • Detailhandel 2
 • Professioneel verkopen 2
 • Succesvol verkopen 3
 • Succesvol verkopen 4
 • Marketing
 • Management
 • Communicatie
 • Strategie
 • Diefstal en andere criminele activiteiten
 • Externe contacten
 • Winkel en wet
 • Internet en de verkoper
 • Bedrijfsethiek
 • Debatteren
 • Intercultureel Management
 • Multidisciplinaire Integratie
 • Inleiding Marketing
 • Marketing
 • Inleiding Organisatie en Management
 • Management
 • Inleiding Bedrijfseconomie
 • Bedrijfseconomie
 • Communicatie 2
 • Communicatiemanagement
 • Geschiedenis van communicatie
 • Organisatiekunde
 • Econmie en bedrijfsvoering
 • Quantitative Platform for Business
 • Organisational Behaviour
 • Financieel management
 • Managerial Accounting
 • Financiële planning − Budgettering
 • Operations management
 • ICT-management
 • Marketingmanagement
 • Marketing, Reclame Management en Promotie
 • Communicatiemanagement en Presentatie
 • Internationaal management
 • Human Resources Management
 • Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek
 • Innovatieprocessen
 • Innovatiemanagement
 • Business and Society Management
 • Advanced Finance
 • Advanced Marketing
 • Advanced Strategy
 • Negotiating & Contracting
 • Supply Chain Management
 • Entrepreneurship
 • Strategic Sourcing
 • Business Ethics
 • Advanced Information Technology
 • Geopolitics & Global Power Play
 • International Finance & Economic Analysis
 • International Investment Management
 • Strategische processen
 • Strategisch ondernemerschap en ethiek
 • Strategisch management − Het schrijven van een business plan
 • Klantmanagementprocessen
 • Klantmanagement
 • HRM-processen
 • International Finance & Pacific Asia
 • Strategic Finance & Value Creation
 • Financial Engineering
 • Strategic Management Accounting
 • Sales & Key Account Management
 • Managing Marketing & Communication
 • International Advertising
 • Analysis of the Economic Environment
 • Corporate Finance
 • Energy Management
 • Entrepreneurship
 • Information Technology Management
 • IT Information Technology
 • Procurement Management (e-Procurement)
 • Enterprise Resources Planning ERP
 • Customer Relationship Management CRM
 • Business Automation & Workflow
 • Business Intelligence BI
 • VoIP Enterprise Telephony
 • International Business
 • Investment and Portfolio Management
 • Interorganizational cultural diversity and gender
 • Media Management
 • Tourism Management
 • Marketing in a global context
 • Global supply chain management
 • Innovation and new business ventures
 • Corporate finance
 • Global organizational Strategy, Global corporate strategy
 • Business Administration & e-Company
 • Risk Management, Enterprise Risk Management (ERM)
 • Public Administration & e-Government
 • Public & Non-Profit Management
 • Operations and Logistics Management
 • Project Management
 • Management by Exception
 • Accounting & Finance for Managerial Decisions
 • Internet Sales & Marketing, e-Commerce
 • Group Performance
 • Sustainability
 • Real Estate Management
 • Leading change in international organizations and companies
 • Accounting for managers
 • Bedrijfrecht (Business Law)
 • Risicomanagement, Enterprise Risk Management (ERM)
 • Crisismanagement of crisisbeheersing
 • Bestuurskunde
 • Leiderschap
 • General Management en Leiderschap
 • Verandermanagement
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Environment Management (Milieumanagement)
 • Sociale wetenschappen voor de manager
 • Politicologie (politieke wetenschappen)  voor de manager
 • Internationale betrekkingen voor de manager
 • Filosofie (basis)
 • Filosofie en management
 • Filosofie voor de manager
 • Leren filosoferen met Thales (basis)
 • Leren filosoferen met Socrates (basis)
 • Leren filosoferen met Plato (basis)
 • Leren filosoferen met Aristoteles (basis)
 • Leren filosoferen met Spinoza (basis)
 • Leren filosoferen met Kant (basis)
 • Leren filosoferen met Hegel (basis)
 • Leren filosoferen met Nietzsche (basis)
 • Inleiding tot de economie
 • Macro-economie (basis)
 • Micro-economie (basis)
 • Inleiding sociologie
 • Inleiding psychologie
 • Afstudeerproject
 • Afsluitend examen, scriptie en portfolio
 • Werk zoeken als MBA´er
 • Een bedrijf starten
 • ...

Reclame, maart 1932 (German Federal Archive)

Reclame, maart 1932 (German Federal Archive)

Wij leren u hoe u een MBA'er (goed en top manager) kunt worden

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt van 9 maanden tot twee jaar.

Lestijden: Met wuacademia studeert u in uw eigen tijd, in uw eigen tempo, op uw eigen manier en in uw eigen omgeving. U ontvangt de complete cursus in één, twee of drie zendingen thuis. Hierdoor kunt u altijd uw eigen tempo bepalen.

Starttermijnen: U kunt op elk gewenst moment met een opleiding beginnen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?: Deze Master of Business Administration (MBA) is bedoeld voor mensen met een bachelor- of masterdiploma en minstens enkele jaren werkervaring.

Daarom kies je voor de MBA-opleiding van het WUACADEMIA:

 • Een internationaal erkend diploma
 • Zelfstudie MBA programma
 • Elke dag starten
 • Begeleiding door je persoonlijke mentor
 • Voordelige studiekosten
 • U doet mee aan de internationale Management Forum van Stichting World management and Knowledge
 • Collegedagen tijdens de internationale Management Forum van Stichting World management and Knowledge
 • U betaal voor een opleiding maar u krijgt twee diploma (1 MBA diploma en 1 Philosophical MBA diploma)

Shannon & Weaver Model

 

Lesgeld voor online MBA

De kosten van de opleiding bedragen 1500 euro* excl. literatuur- en accommodatiekosten: €1500

Profiteer van onze speciale aanbiedingen!

Kosten: niet 9500 euro maar 1500 euro.

 

Diploma: Na het met succes afronden van de MBA studie bij het Wuacademia bent u gerechtigd tot het voeren van de MBA titel.

Realize your ambition with WUACADEMIA

 
Representation of a university class in the 1350s
Representation of a university class in the 1350s
 
Location of the World
 
 
 
 
  

 

Opleidingen/Thuisstudies

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT
Manager
Manager Filosoof
Entrepreneur manager
Manager Econoom
MBA Basics
MBA Primer
MBA Persona
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA ...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Opleidingen)
Marketing
Marketing Specialist
Marketing Coach
Marketing Adviseur
Online Marketing
Internetmarketing
Internetmarketing Specialist
E-mail Marketing
E-mail Marketing Specialist
Marketing en management
Marketing Manager
S. E. Marketing Specialist
Evenementenmarketing
Event Marketing Specialist
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Marktonderzoek
Marktonderzoeker
Marktonderzoek Specialist
Communicatie
Communicatie Specialist
Marketing en Communicaitiemedewerker
Marketing en Communicatiespecialist
Verkoper
Verkoopspecialist
Verkoopspecialist Detailhandel
Succesvol verkopen
Verkoopleider
Verkoopmanager/Sales manager
Verkoopdirecteur/Sales Executive
Start je eigen reclamebureau
Grafisch vormgever (DTP)
Reclame (basis)
Reclamemaker
Reclame Specialist
Reclamevormgever/Ontwerper
Reclametekenaar en illustrator
Reclamevormgeving
Art-director reclamebureau
Reclameschilder/Tekenaar
Reclametekenaar en DTP'er
Event Management
Event Management Specialist
Evenementen Organisator
Event Planning Specialist
Copywriter
Pro Tekstschrijver/Copywriter
Copywriter Specialist
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN, ADMINISTRATIE & HANDEL (Opleidingen)
Economie (basisopleiding)
Econoom / Economist
Bedrijfseconoom
Administrateur
Financieel Management (basis)
Financial assistant
Financieel manager
Financiën voor Manager
Financiële management
Financiële professional
Accountingmanager
Accountant
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Financial Trader/Market Maker
DayTrader
Officemanager
Bedrijfsrekenen/Business Math
Basiskennis boekhouden (BKB)
Basiskennis calculatie (BKC)
Inkomstenbelasting voor particulieren
Praktijkdiploma boekhouden
...
SECRETARIELE OPLEIDINGEN
Telefoniste/Receptioniste
secretaresse/Baliemedewerker
Administratief Medewerker
Juniorsecretaresse
Secretaresse
Professioneel Secretaresse
Juridisch Secretaresse
Managementassistent
Directiesecretaresse
Notulist/Notuleren
Officemanager
...
ZELFSTANDIG ONDERNEMEN
Zelfstandig Adviseur
Verkoper
Ondernemer / Entrepreneur
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Financieel Assistent
Accountant
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Life Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Webwinkel starten
Nagelstyling
Thuiskapper
Eigen kaosalon starten
Weddingplanner
Digital Fotografie
Beroepfotograaf
Imago Stylist(e)
Journalistiek
Detective
Criminologie
Start je eigen winkel
Evenementen organisator
Mode ontwerper/designer
Mode ondernemer
Mode stylist
Songwriter/Liedjesschrijver
Scenario schrijver
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Wedding planner
...

ACADEMIE VOOR AGRONOMIE, LANDBOUW & WETENSCHAP
Landbouwkunde of agronomie
Landbouweconomie
Ecologie en milieu
Milieuwetenschap
Tuinbouwer
Viticultuur
Œnologie
Vinoloog
Ampelografie
Sommelier
Zythologie
Tropische Landbouw
Mediterrane Landbouw
Biologische landbouw
Ecologische landbouw
Verticale landbouw
...

ACADEMIE VOOR PSYCHOLOGIE, COACHING & PERSOONLIJK ONTWIKKELING
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Psychologie (basis)
Algemene Psychologie
Psycholoog
Arbeids/organisatiepsycholoog
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (Opleidingen)
Management & Filosofie
Praktische Bedrijfskunde
Basiskennismanagement
Managementassistent
Assistent Management
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Personeelsmanagement
Logistiek Medewerker
Logistiek Management
Kwaliteitsmanagement
Timemanagement
Projectmanagement
Strategisch Management
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Webshop starten
Verkoper en Webmaster
Succesvol ondernemen-zzp'er
Marketing management
Music Management
Music Management Specialist
Event Management
Event Management Specialist
Praktisch Eventmanagement
Verandermanagement
Specialist Verandermanagement
Sport Management
Sport Management Specialist
Hotel Management
Hotel Management Specialist
Management & Organisatie
Leisuremanagement/Toerisme en recreatie
Leisuremanagement/Resorts en Events
Facility Management
Pro. Weddingplanner
Vrijetijdsmanagement Bedrijfsvoering
Vrijetijdsmanagement Productontwikkeling
Veiligheidsmanagement
Human Resource Management
Operations Management
Strategisch Management
Marketing Management
Procesmanagement
Financieel Management
ICT- en Middelen Management
Informatiemanagement
Configuratiemanagement
Thesauriebeheer
Risicomanagement
Managementmodellen
Workflow Management
Crisis Management
Procurement Management
Supply Chain Management
Enterprise Resources Planning
Customer Relationship Man.
Business Automation & Workflow
Business Intelligence BI
VoIP Enterprise Telephony
IT Information Technology
General Control Theory
Feedback Control System
Management by Exception
...

ACADEMIE VOOR FILOSOFIE, SOCIALE WETENSCHAPPEN & PSYCHOLOGIE (Opleidingen)
Filosofie (basis)
Filosoof
Filosofie voor Manager
Manager Filosoof
Filosoof Manager
Filosofisch Counsellor/Coach
...

ACADEMIE VOOR FILM & TV (Hollywood in Groningen)
Camera
Acteren voor film en tv
Acteren voor theater
Film en TV producer
Film Regie
Tv regie
Pro videofilms maken
Scenario schrijver
Storyboardtekenen
Montage film/video
Adobe Premiere
Digitale Videobewerking
Animaties met Flash
...

ACADEMIE VOOR AUDIO ENGINEERING, 3D & GAME DESIGN
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Studio/Producer
Home Studio/composer
3D Animation Artist
3D Graphics Artist
Game Designer
Maya
Cinema 4D
3Ds Max
Gamemaker
AutoCAD
XNA
Adobe After Effects
...

ACADEMIE VOOR WEBDESIGN, EN GRAFISCHE VORMGEVING
Webmaster
Webdesigner
HTML
Dreamweaver CS5
Fireworks CS5
Flash CS5
Grafisch vormgever (DTP)
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
QuarkXpress
Adobe InDesign CS5
Adobe Premiere CS5
Digitale Videobewerking
Digital Fotografie
...

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN
Houtsculptuur
Tekenen en schilderen
Pro Tekenaar kunstschilder
Landschappen
Aquarelleren
Portret voor beginners
Illustratief Tekenen
Cartoon/striptekenen
Grafische Roman
Manga Tekenen
Perspectief Tekenen
...

ACADEMIE VOOR CREATIEF SCHRIJVEN, LITERATUUR. MUZIEK EN KUNST
korte verhalen schrijver
Romans schrijver
Misdaadverhalen schrijver
Liefdesverhalen schrijver
Grafische Roman schrijver
Scenario schrijver (film/tv)
Songwriter/Liedjesschrijver
Gedichten en Liedjes (basis)
Poëet en Liedjesschrijver
Copywriter
Songwriter & muziekproducer
Songwriter & audio engineer
...

ACADEMIE VOOR AUDIO, DANS & MUZIEK
Studiotechnicus/Producer
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Home-Studio-Composer
Gitaar spelen
Basgitaar spelen
Keyboard spelen
Drummen
Harmonica spelen
Congas spelen
Djembe & Ngoma speler
Master of djembe & Ngoma
Songwriter/Liedjesschrijver
Zingen
Hip Hop dans
Pro. Hiphopper
Rock dans
Salsa dans
Pro. Salsa danser / Salsero
Afrikaans Dans
Master in Afrikaanse dans, choregraaf en docent
...

MBA Opleidingen (Master of Business Administration)

ACADEMIE VOOR BUSINESS MANAGEMENT & FILOSOFIE
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA
MBA Persona
MBA Primer
MBA Basics
...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Master of Business Administration MBA)
MBA in Marketing
MBA in Marketing en Management
MBA in Marketing en Verkoop
MBA Marketing en Communicatie
MBA in Marketing en Reclame
MBA in Internetmarketing
MBA in Reclame
MBA in Reclame en Verkoop
MBA in Reclame & Communicatie
MBA in Communicatie
MBA in Business Communication
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN EN ADMINISTRATIE (MBA - Master of Business Administration)
MBA in Economics
MBA in Public Administration
MBA in Financieel Management
MBA in Finance
MBA in Finance & Accounting
MBA in E-Government & Admin.
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (MBA - Master of Business Administration)
Philosophical MBA
MBA in Management
MBA in Strategie
MBA in Entrepreneurship
MBA in Project Management
MBA in Business Planning
MBA in Human Resource Manag.
MBA in Filosofie & Management
MBA in Filosofische Coaching
MBA in Musicmanagement
MBA in Informatie Management
MBA Operations Management
MBA International Management
...

ACADEMIE VOOR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
MBA in Information Technology Management-CIO
MBA in CRM
MBA in ERP
MBA in SCM and Purchasing
MBA in Business Intelligence BI
MBA in BPM and Workflow M.
MBA in Systems Management and Internet Telephony VOIP
MBA in Information Security Management (Computer Security Management)
MBA in Webdesign SEO and e-Busines
MBA in Webmastering, SEO and Internet Marketing
MBA in Webmastering, Web design and DTP
...

Portrait de PLATON

Plato (Athene, ca. 427 – aldaar, 347 v.Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was ook de stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen.

 
 
 
 

 
CONTACT
 
Copyright © 2006, Wuacademia/Wuacademy, All Rights Reserved