WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (WUACADEMY)
AMERICAN ENGLISH DUITS RUSSIAN PORTUGUESE ITALIAN SPANISH Congo et l'Union Africaine CHINA JAPAN NEDERLANDS, VLAAMS FRANÇAIS
English Kies de beste Schrijvers, Kunstenaars, Uitvinders en Politicus van over de hele wereld.
Koop op de wereldmarktplaats - Boek/Kunstwinkel
Wuacademia volksuniversiteit
SCHRIJFWEDSTRIJDEN / KUNSTWEDSTRIJDEN EN UITVINDING WEDSTRIJDEN VOOR UITVINDERS
Academie voor Management, Kunst, Wetenschap, Technologie en Cultuur
Het organiseren van concoursen en het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van kunst en cultuur. Dat zijn de doelen van Stichting WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (in samenwerking met het bedrijf WUACADEMIA)
UITGEVERIJ PRODUCTIE (Film en Media) CONSULTING TALEN World Management and Knowledge Forum MUSEUM en FESTIVAL
 
 
  

...


 
Welkom bij WUacademia Poësie Krant
WUACADEMIA POËSIE FILOSOFIE KRANT
 
Poëziewedstrijd en Wereld Festival Poezie Filosofie (Poëzie, Filosofie, Muziek, Dans en Lekker Eten!)

Datum en tijd van festival : 3 FEBRUARI 2018 (van 16uur-21uur)
Adres van festival: De KLEIHORN - FULTSEMAHEERD 87, 9736CT GRONINGEN.
Op zaterdag, 3 februari 2018 (16uur-21uur) vindt het Wereld Festival Poëzie-Filosofie plaats. Waarom? Om de hechte banden te herinneren die sinds de oudheid poëzie en filosofie verenigen. In de tijd van vandaag, van onzekerheid, kunnen poëzie en filosofie mensen helpen deze onzekerheden te verlichten en te verdrijven. We verheugen ons erop jou te mogen verwelkomen op zaterdag 3 februari 2018 om 4 uur. Er komen optredens van veel dichters, filosofen en muzikanten. Iedere dichter/filosoof/muzikant krijgt ongeveer 3 of 5 minuten voor zijn optreden. Een overzicht van muziek groepen die op gaan treden tijdens het festival:

 • Bikouta Band
 • Bikouta & Jazz Poetryphylosophy Band
 • Cherif
 • Rastafrica Band
 • Cherif & Christa
 • SAPOSOPHY Club
 • Tripsit Company (pop en rock)
 • DV Delusion (Dans)
 • Kurdish Band
 • Zola ... En nog veel meer

Het programma van Wereld Festival Poëzifilosofie:
15.00: Deuren open
16.00-16.10: Opening festival 
16.10-18.00: Poëzie, filosofie en muziek
18.00-19.00: DINER (LEKKER ETEN met Poëzie, filosofische gedichten optredens)
19.00-21.00: Prijsuitreiking, live muziek en dansen
Einde

AANMELDIGEN (GRATIS): contact@wuacademia.org of
info@buurtcentrainbeijum.nl of 050 5494820 (De Kleihorn)

NB : Dit festival is opgericht ter nagedachtenis van de filosoofdichter Nzongo Soul.
...
Poëziewedstrijd en Poetry Slam wedstrijd
DEADLINE POËZIEWEDSTRIJD EN POETRY SLAM WEDSTRIJD: 2 FEBRUARI 2018
DEELNAME POËZIEWEDSTRIJD : Internationaal
DEELNAMEKOSTEN voor slam en poëziewedstrijden: €0 voor 1 inzending.
THEMA VOOR POËZIEWEDSTRIJD:
Het wereld-schrijvers-concours -POËZIEWEDSTRIJD- zal de beste inzendingen belonen. Inzendingen dienen te vallen onder een van de 15 onderstaande genres:
- filosofische gedichten (philosophical poems / poèmes philosophiques);
- gedichten over management en filosofie management (poems over management and philosophy management / poèmes sur le management et la philosophie managériale);
- wetenschappelijke gedichten (scientific poems / poèmes scientifiques);
- politieke gedichten (Political poems / poèmes engagés politiquement);
- liefdesgedichten (love poems / poèmes d'amour);
- gedichten voor kinderen (childrens poems / poèmes pour enfants);
- komische gedichten (funny poems / poèmes comiques);
- dramatische gedichten (sad or dramatic poems / poèmes tristes ou dramatiques );
- gedichten over "La SAPE" (Poems over La SAPE: the Society of Ambiance and Elegant Persons /poèmes sur la SAPOSOPHIE ou philosophie de la SAPE) - Gedicht + foto;
- gedichten over leven of dood (poems about life or death/ poèmes sur la vie ou la mort);
- liedjesschrijven (songwriting / poèmes chansons ou parole de chanson)
- musicosophia song / poèmes musicosophique ou chanson philosophique)
- Poetry Slam, rap (live of een video sturen);
- dans (dance / poésie corporelle ou la danse);
- gezegde gedichten (proverb poems / poèmes proverbes);
- ...
RESULTATEN: op zaterdag 3 februari 2018 tijdens het Wereld Festival Poezie Filosofie.
PRIJZEN: certificaat + publicatie, internationale promotie + lauwering op 27 AUGUSTUS 2016 tijdens het WUACADEMIA FORUM FESTIVAL te Groningen.
DEELNAMEKOSTEN voor slam en poëziewedstrijden: €0 voor 1 inzending, €25 voor iedere volgende inzending.

ADRES VAN HET FESTIVAL: Buurtcentrum De KLEIHORN - FULTSEMAHEERD 87, 9736CT GRONINGEN
AANMELDIGEN (GRATIS): contact@wuacademia.org of
info@buurtcentrainbeijum.nl of 050 5494820 (De Kleihorn)

KLIK HIER OM UW WERK OP TE STUREN

PLEASE, SEND YOUR ARTWORK VIA:
PLEASE, SEND YOUR ARTWORK VIA/ENVOYEZ VOTRE OEUVRE VIA
WEDSTRIJDREGLEMENT:
 

ARTIKEL  1 :
De jaarlijkse wereld-poëziewedtrijd, georganiseerd door stichtingWorld and Universal Academy en WUACADEMIA.NL loopt van 1 januari 2018 tot en met 2 februari 2018. Iedere dichter (dichteres); professioneel of amateur, kan hieraan deelnemen.

ARTIKEL 2:
Voor deelname aan het concours dient de deelnemer een of meerdere nog niet uitgegeven gedichten in te zenden. Deze gedichten mogen in iedere taal zijn geschreven; de kandidaat dient echter wel een vertaling in het Engels, Frans of Nederlands mee te sturen. Indien dit niet gebeurt zal de tekst door de concoursleiding met behulp van een computer worden vertaald.

ARTIKEL 3:
Het wereld-schrijvers-concours -POËZIEWEDSTRIJD- zal de beste inzendingen belonen. Inzendingen dienen te vallen onder een van de 14 onderstaande genres:
- filosofische gedichten (phylosophical poems);
- gezegde gedichten (proverb poems);
- wetenschappelijke gedichten (scientific poems);
- politieke gedichten (Political poems);
- liefdesgedichten (love poems);
- gedichten voor kinderen (childrens poems);
- komische gedichten (funny poems);
- dramatische gedichten (sad or dramatic poems / poèmes tristes ou dramatiques );
- gedichten over "La SAPE" (Poems over La SAPE: the Society of Ambiance and Elegant Persons /poèmes sur la SAPOSOPHIE ou philosophie de la SAPE) - Gedicht + foto;
- gedichten over leven of dood (poems about life or death/ poèmes sur la vie ou la mort);
- liedjesschrijven (songwriting / poèmes chansons ou parole de chanson)
- musicosophia song / poèmes musicosophique ou chanson philosophique)
- Slam, rap
- dans (dance / poésie corporelle ou la danse)
- ...

ARTIKEL 4:
Inschrijving van een gedicht is in principe mogelijk voor eén van de bovengenoemde genres. Indien u ook voor een ander genre in aanmerking wilt komen, dient u zich opnieuw in te schrijven.

ARTIKEL 5:
De drie beste gedichten per genre zullen als volgt worden beloond :
- Eerste prijs, goud: certificaat + publicatie + internationale promotie.
- Tweede prijs, zilver: certificaat + publicatie + internationale promotie.
- Derde prijs ; brons: certificaat + publicatie + internationale promotie.

ARTIKEL 6:
De winnaar per genre dingt mee naar de grote internationale prijs van het beste gedicht. (certificaat + publicatie + internationale promotie + lauwering)

ARTIKEL 7:
Om mee te dingen dient het gedicht via internet te worden opgestuurd naar het volgende adres :
contact@wuacademia.org

ARTIKEL 8:
De opgestuurde gedichten kunnen niet worden teruggestuurd naar de auteur. Eenmaal ingezonden, kan een gedicht niet meer worden bijgewerkt of veranderd tenzij u zich opnieuw inschrijft. Deelnemers die onder een pseudoniem schrijven, dienen daarnaast hun echte naam op het inschrijfformulier te vermelden, ook bij betalingen of andere correspondentie. Indien dit niet gebeurt zullen zij van deelname worden uitgesloten.

ARTIKEL 9:
De inschrijfkosten bedragen €0 voor 1 inzending (€25 voor iedere volgende inzending).  Deze kosten worden niet geretourneerd.
Het is toegestaan om meerdere werken ter beoordeling in te leveren; in dat geval dient ieder werk apart te worden ingeschreven.

ARTIKEL 10:
Werken die meedingen naar de prijs worden in een bloemlezing of anthologie en op de site van
www.wuacademia.com gepubliceerd vanaf 21 maart 2018. Netsurfers (en lezers) van over de hele wereld kunnen vervolgens stemmen op de inzending van hun keuze en zodoende de winnaars bepalen.

De kandidaten kunnen geen auteursrechten ontlenen aan het gebruik van hun werk door de Stichting World and Universal Academy en wuacademia.org met name wat betreft het kiessysteem via internet en via anthologie.

ARTIKEL 11:
De voorzitter van de stichting World and Universal Academy staat garant voor het voorzitterschap van de publieksjury. De prijzen zullen worden uitgereikt op woensdag 21 maart 2018 tijdens het Wereld Poëziedag (en WERELD FESTIVAL POEZIE EN JAZZ POETRYPHILOSOPHY Datum: woensdag 21 maart 2018) te Groningen. Over de beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. Wij hopen ten zeerste dat de genomineerden bij de uitreiking van de prijzen aanwezig zullen zijn.

ARTIKEL 12:
Met het inleveren van een werk onderschrijft de kandidaat deze overeenkomst en geeft tegelijkertijd aan de ware auteur te zijn. In het geval van onenigheid wordt de kandidaat aansprakelijk gesteld

 
 
Poëziemarathon – 25 t/m 31 januari 2018

Poëziemarathon 2018. Van 25 tot en met 31 januari 2018 vliegt in Groningen de poëzie je weer om de oren. Het is ons een waar genoegen om je het programma van de negentiende jaarlijkse Poëziemarathon te presenteren!

Dichter Menno Wigman bij Dichters in de Prinsentuin 2016.

Dichter Menno Wigman bij Dichters in de Prinsentuin 2016.

De Poëziemarathon is een initiatief waarbij op de Landelijke Gedichtendag in de stad Groningen op allerlei plekken 24 uur lang poëzie te horen valt. meer hier
 
WUACADEMIA en POETRYPHILOSOPHY JOURNAL (met de Gemeente Groningen) organiseren (op ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018):
WERELD FESTIVAL POËZIE FILOSOFIE
WORLD POETRYPHILOSOPHY FESTIVAL
FESTIVAL MONDIAL DE POÉSIPHILOSOPHIE

Waneer? When? Quand ?: Zaterdag 3 Februari / Saturday 3 february 2018 / Samedi 3 février 2018
Waar? Where? Ou ?: Groningen, The Netherlands / Les Pays-Bas
Adres / Address / Adresse : FULTSEMAHEERD 87 – 9736CT Groningen
Locatie / Location / Lieu : DE KLEIHORN (Beijum, Groningen)
Tijd / Time / Heure: van/de 16.00 – 21.00 uur/h
Bezorgd publiek / Concerned public / Public concerné : Iedereen is welkom. Everyone is welcome. Tout le monde est le bienvenu!
Gratis inschrijving / Free registration / Inscription gratuite : contact@wuacademia.org

 
Grenzeloze passie voor Poëzie, Filosofie, Muziek en Kunst!
Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).

 

Beijum is een relatief jonge wijk, gebouwd in de jaren '70 van de vorige eeuw en opgezet om mensen van verschillende pluimage te herbergen. Zo zijn er onder andere poëten, filosofen, muzikanten, artiesten en ondernemers te vinden, afkomstig uit Nederland maar ook uit vele andere landen. Doel van het Wereld Festival is om een ontmoeting van al deze talenten met de overige bevolking van Beijum te organiseren en zo het beste in de bewoners naar boven te halen.

Het wereldfestival Poëzie-Filosofie is een multicultureel evenement, open voor alle bewoners van Beijum maar ook van Groningen.
 
Le musicien Hans Battenberg jouant une musicosophie pendant le barbecue poésiphilosophique du 3 juin 2018 en l'honneur de Aimé Bikouta Nkaoulou, à Beijum, Groningen.
Muzikant Hans Battenberg bij de Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017)..

 

Sinds Homerus (de eerste poëet uit de Griekse oudheid) is poëzie de begeleider van mensen van alle rangen en standen. Datzelfde geldt voor de filosofie die al door Socrates werd voorbestemd om ten dienste te staan van de mensheid. En in feite komen dezelfde principes naar voren in de mondeling overgedragen poëzie, de traditionele filosofie en de plaatselijke muziek en kunst die over de hele wereld bij allerlei volkeren te vinden zijn. Daardoor is het concept poëziefilosofie ontstaan.
Juist in deze tijden vol crises en zorgen kan de poëziefilosofie bijdragen aan een vriendelijker klimaat in de wijk en meer verbinding en positieve inspiratie voor mensen van alle leeftijden en met de meest uiteenlopende beroepen.

Als het ware worden al deze mensen gecoacht en geïnspireerd door Homerus en Socrates en dragen de muziek en de kunst daar ook het nodige aan bij.
 
Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
 
Zanger Celuc Herema bij de Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
Zanger Celuc Herema bij de Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
 

De vorm van een festival zal vele mensen aanspreken en geeft een extra impuls aan de broodnodige ontmoeting en verbinding in de wijk…
Dit zijn de redenen waarom het Wereld Festival Poëziefilosofie plaats zal vinden in Beijum op zaterdag 3 februari 2018!

Een overzicht van muziek groepen die gaan treden tijdens het festival :

 1. Bikouta Band
 2. Bikouta & Jazz Poetryphylosophy Band
 3. Cherif
 4. Cherif & Christa
 5. SAPOSOPHY Club
 6. Tripsit Company (pop en rock)
 7. DV Delusion (Dans)
 8. Kurdish Band
 9. Zola
 10. En nog veel meer
 
BIKOUTA BAND in optreden in Groningen (11-11-2017): Rasta Victor, dichter en filosoof Bikouta (in groen geel rod), Louis O. Ndjate, Maitre Louya, Assan Maigan (percussie). Jeancy Djambo (gitaar solo), Durand Bins (gitaar rythm), Cherif Ndiaye (drum), Dimitri (bas gitaar).
BIKOUTA BAND in optreden in Groningen (11-11-2017): Rasta Victor, dichter en filosoof Bikouta (in groen geel rod), Louis O. Ndjate, Maitre Louya, Assan Maigan (percussie). Jeancy Djambo (gitaar solo), Durand Bins (gitaar rythm), Cherif Ndiaye (drum), Dimitri (bas gitaar).
 
Het programma van Wereld Festival Poëziefilosofie (Le programme du Festival Mondial de POÉSIPHILOSOPHIE):
16.00: Opening festival door mevrouw Christa Smit van Gemeente Groningen (Ouverture du festival par Madame Christa Smit de la Mairie de Groningen)
16.05-16.20: Bikouta & Poetryphylosophy Band (Muziek + Poëzie + Filosofie)
16.20-16.30: DV Delusion (Dans/dance/danse)
16.30-17.00: Presentatie kunstexpositie “1 schilderij = 1 Gedicht” door kunstenaar Bikouta Nkaoulou (Présentation de l'exposition “1 Tableau = 1 Poème” par l'artiste et poète Bikouta Nkaoulou)
17.00-17.15: Groningen, stad van Poëzie en Filosofie (Groningen, la ville de la poésie et de la philosophie) 
17.15-17.30: Beijum, wijk van dichters en filosofen (Beijum le quartier des poètes et des philosophes)
+ Tripsit Company (pop en rock)
Zola (zang/chant)
17.30-17.45: Grenzeloze passie voor Poëzie en Filosofie (Passion sans frontière pour la Poésie et la Philosophie)
+ Kurdish Band
17.45-18.00:Bikouta Band (Jazz poetryphilosophie + Musicosophie + SAPOSOPHIE)
18.00-18.10: SAPE + Poésie + Philosophie = SAPOSOPHIE (Dandysme + Poëzie + Filosofie = Afrikaans cultuur)
 
LA SAPOSOPHIE (Sape + Poésie + Philosophie) au Congo Brazzaville, le berceau de la SAPE moderne. "Les sapeurs congolais fêtent la musique".
 
LA SAPOSOPHIE (Sape + Poésie + Philosophie) aux Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. "Affrontement Entre Brazzaville et Kinshasa La sapolologie".
 
Diatances de sapeur ( Le sapeur congolo/néerlandais Ghyslain Nsondé exécutant une poésie de la marche silencieuse et philosophique ou SAPOSOPHIE (Dandysme + Poëzie + Filosofie = Afrikaans cultuur).
 
18.10-19.00: DINER Poëzifilosofie (Eten met Poëzie optreden) - Dîner poétique et philosophique (assaisonné d’une lecture de poèmes et d’une mélodie musicosophique)
19.00-21.00: Optreden, prijsuitreiking en animatie
Cherif & Christa (Percussie en poëzie)
DV Delusion (Dans/dance/danse)
Bikouta Band  
En nog veel meer (Et beaucoup d'autres)
Einde / End / Fin
 

Wil jij een gedicht of een citaat willen lezen tijdens het Wereld Festival Poëziefilosofie bij De Kleihorn? Jij ben welkom! Aanmelding is gratis!
Wil jij muziek spelen of dansen? Jij ben welkom! Aanmelding is gratis!
Wil jij komen kijken? Jij ben welkom! Aanmelding is gratis!
Of wil jij komen helpen als vrijwilliger? Jij ben welkom! (neem contact op met Bikouta: 0629412867 of bikouta@home.nl)
AANMELDIGEN (GRATIS): contact@wuacademia.org (WUACADEMIA) of 050 5410070 (Het Heerdenhoes) info@buurtcentrainbeijum.nl of 050 5494820 (Kleihorn) of 0629412867 (Dr. Bikouta, WUACADEMIA)
ADRES VAN HET FESTIVAL: Buurtcentrum De KLEIHORN - FULTSEMAHEERD 87, 9736CT GRONINGEN

 
Le Festival Mondial de POÉSIPHILOSOPHIE 2018

Le Festival Mondial de POÉSIPHILOSOPHIE 2018 (World Poetryphilosophy Festival 2018) est une fête mondiale de la poésie, de la philosophie, de la musicosophie et de la « saposophie ».
Le samedi 3 février 2018, de 16 heures à 21 heures. Des joutes poétiques et philosophiques de tous genres verront la participation des poètes, des philosophes, des musicosophes et des « saposophes » de tous les continents.

Les POÈTES liront des poèmes sages, des poèmes d’amour, des poèmes engagés, des poèmes de la vie et de la mort …

Les PHILOSOPHES liront des vers de sagesse, des poèmes proverbes, des poèmes de management, des poèmes philosophiques…

 
Dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou en muzikant Cherif Ndiaye bij de Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
Dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou en muzikant Cherif Ndiaye bij de Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
 

Les DUB POETS et les DUB POETRYPHYLOSOPHER nous liront des poèmes philosophiques sous des musiques toutes aussi philosophiques.

Des MUSICOSOPHES (musiciens philosophes) nous chanteront des chansons poétiques et philosophiques ! La musique étant la première manifestation de la poésie. En effet, la musique et donc la poésie est née avec les « ondes gravitationnelles primordiales » (découvertes par l’équipe Bicep 2 dirigée par John Kovac du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, en 2014) c’est-à-dire le bruit du Big bang. Ce qui veut dire que la musique et la poésie sont vieilles de 13,8 milliards d’années, l’âge de notre Univers ! On peut légitimement affirmer :
« Au commencement était le Big bang et la poésie sous sa forme musicale !
C’est pourquoi la poésie est la mère de la philosophie.
C’est pourquoi la poésie est la grand-mère de la science.
Puisque la philosophie est la mère de la science !
La musicosophie est donc l’alpha et l’oméga. »

 
Artiesten Rixte Wisselo, Hanny en Jordi Damwichers bij de Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
Artiesten Rixte Wisselo, Hanny en Jordi Damwichers bij de Barbecue Poëzie-Filosofie organiseerd door dichter en filosoof Jean-Marcel Bikouta Nkaoulou (WUACADEMIA) in Beijum, Groningen (zaterdag 3 juni 2017).
 
Des SAPOSOPHES (Sapeurs, Poètes et Philosophes) du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa et d’Afrique nous feront admirer leur poésie vestimentaire (vieille de 7 millions d’années) et leur poésie orale dénommée « Nkelo » dans la philosophie traditionnelle du Royaume Kongo d’Afrique centrale.
Si l’ancêtre Toumai est l’inventeur de la canne de marche il y a 7 millions d’années au Tchad, en Afrique. L’ancêtre « Ko », cousin et contemporain de Nyanzapithecus Alesi est l’inventeur de la canne de combat, du chapeau, du matelas et de l’art martial Kongo il y a 13 millions d’années au Kenya, en Afrique. « Ko » comme le bâton de Ko, l’ancêtre commun des grands singes (dont l’homme, le chimpanzé, le gorille etc.). Et « Ngo » comme les carnivores mangeurs d’hommes (dont le tigre à dents de sabre et la famille panthera c’est-à-dire le lion, le tigre, la panthère etc.). Telle est la poesiphilosophie du mot « Kongo » selon la philosophie traditionnelle Kongo.
 
LA SAPOSOPHIE ou la poésiphilosophie de l´habillement. LES SAPEURS CONGOLAIS FETE LA MUSIQUE
 
The Congo Dandies: living in poverty, spending a fortune to look like a million dollars (Trailer)
 

Des POÈTES CULINAIRES nous serviront gratuitement des repas poétiques et philosophiques d’Afrique et des Pays-Bas ! Une cuisine gourmande qui rime avec la poésie et la philosophie. Une dégustation pimentée de poèmes philosophiques et musicosophiques piquants pour éveiller l’appétit ! Un dîner poétique et philosophique assaisonné d’une lecture de poèmes et d’une mélodie musicosophique.

La POÉSIPHILOSOPHIE (ou POETRYPHILOSOPHY) c’est la symbiose de la poésie (dans toutes ses formes) avec la philosophie.

 

PROGRAMME DU FESTIVAL POÉSIPHILOSOPHIE 2018:

Het programma van Wereld Festival Poëziefilosofie (Le programme du Festival Mondial de POÉSIPHILOSOPHIE):
16.00: Opening festival door mevrouw Christa Smit van Gemeente Groningen (Ouverture du festival par Madame Christa Smit de la Mairie de Groningen)
16.05-16.20: Bikouta & Poetryphylosophy Band (Muziek + Poëzie + Filosofie)
16.20-16.30: DV Delusion (Dans/dance/danse)
16.30-17.00: Presentatie kunstexpositie “1 schilderij = 1 Gedicht” door kunstenaar Bikouta Nkaoulou (Présentation de l'exposition “1 Tableau = 1 Poème” par l'artiste et poète Bikouta Nkaoulou)
17.00-17.15: Groningen, stad van Poëzie en Filosofie (Groningen, la ville de la poésie et de la philosophie) 
17.15-17.30: Beijum, wijk van dichters en filosofen (Beijum le quartier des poètes et des philosophes)
+ Tripsit Company (pop en rock)
Zola (zang/chant)
17.30-17.45: Grenzeloze passie voor Poëzie en Filosofie (Passion sans frontière pour la Poésie et la Philosophie)
+ Kurdish Band
17.45-18.00:Bikouta Band (Jazz poetryphilosophie + Musicosophie + SAPOSOPHIE)
18.00-18.10: SAPE + Poésie + Philosophie = SAPOSOPHIE (Dandysme + Poëzie + Filosofie = Afrikaans cultuur)

 
Diatances de sapeur ( Le sapeur congolo-néerlandais Ghyslain Nsondé exécutant une poésie de la marche silencieuse et philosophique ou SAPOSOPHIE (Dandysme + Poëzie + Filosofie = Afrikaans cultuur).
 
18.10-19.00: DINER Poëzifilosofie (Eten met Poëzie optreden) - Dîner poétique et philosophique (assaisonné d’une lecture de poèmes et d’une mélodie musicosophique)
19.00-21.00: Optreden, prijsuitreiking en animatie
Cherif & Christa (Percussie en poëzie)
DV Delusion (Dans/dance/danse)
Bikouta Band  
En nog veel meer (Et beaucoup d'autres)
Einde / End / Fin
 
 
 
Aperçu du WUACADEMIA récital poétique, Philosophique et musical (du 24 septembre en images)
 
La poétesse Sabiene Hubert et le poète philosophe Bikouta lisant L'Odyssée D'Homère en français et en Néerlandais.
 

L'Odyssée D'Homère (traduction de Leconte de Lisle)
Invocation de la Muse (Odyssée, Chant 1)

Dis-moi, Muse ,
cet homme subtil qui erra si longtemps,
après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troiè.
Et il vit les cités de peuples nombreux,
et il connut leur esprit ; et, dans son coeur,
il endura beaucoup de maux, sur la mer,
pour sa propre vie et le retour de ses compagnons.

Mais il ne les sauva point, contre son désir ;
et ils périrent par leur impiété, les insensés !
ayant mangé les boeufs de Hèlios Hypérionade.
Et ce dernier leur ravit l'heure du retour.
Dis-moi une partie de ces choses, Déesse, fille de Zeus.

 

Homerus, Griekse dichter en zanger
Aanroeping van de Muze (Odysee, Liedje 1)

Vertel mij, Muze,
over die man, die slimmerd, die heel veel rondzwierf,
nadat hij de imposante stad Troje verwoest had;
van veel mensen zag hij de steden
en hij leerde hun visie kennen,
maar veel ook moest hij afzien op zee,
terwijl hij het vege lijf probeerde te redden
en de thuiskomst van zijn mannen.

Maar toch kon hij zijn mannen niet redden, hoe hij het ook probeerde;
want door hun eigen roekeloosheid gingen ze te gronde,
de dwazen, die runderen opaten van de Zonnegod Hyperioon;
maar die ontnam hen de dag van de thuiskomst.
Vertel ook aan ons vanaf ergens daarvan, godin, dochter van Zeus.

 
Laetitia et le poète philosophe Bikouta lisant des citations poético-philosophiques du philosophe poète allemand F. Nietzsche (Photo de WUACADEMIA).
Laetitia et le poète philosophe Bikouta lisant des citations poético-philosophiques du philosophe poète allemand F. Nietzsche (Photo de WUACADEMIA)

Nietzsche, duits dichter en filosoof/poète et philosophe allemand

« Quand on a la foi, on peut se passer de la vérité. »
« Geloof is niet willen weten wat waar is ».
Nietzsche (La Naissance de la philosophie)

« L’homme est le plus cruel de tous les animaux ».
« De mens is het wreedste dier ».
 
« Le meilleur ami sera probablement le meilleur mari, parce qu'un bon mariage est fondé sur un talent pour l'amitié ».
« De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenoot krijgen, omdat een goed huwelijk berust op een talent voor vriendschap ».

« Pas le manque d'amour, mais le manque d'amitié rend les mariages malheureux ».
« Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken ».

Qui a vu beaucoup et qui a beaucoup fait, ne peut que continuer.
Wie veel heeft geizen en wie veel heeft meegemaakt, kan niet anders dan doorgaan.

Qui a dit que «la vie n’a pas de valeur », dit en réalité: « je n’ai pas de valeur ».
Wie zegt: `Het leven is niets waard`, zegt daarmee eigenlijk: `Ik ben niets waard.`

« Vous voulez monter haut ? Utilisez donc vos propres jambes! »
Wil je hoog klimmen? Gebruik dan je eigen benen!

« Deviens ce que tu es! »
Word wat je bent!

« Soyez maître et concepteur de vous-même ».
"Wees meester en vormgever van jezelf."

 
Le public était nombreux!
Le public était nombreux!

Nietzsche, duits dichter en filosoof (poète et philosophe allemand)

« Je suis trop curieux,
trop voué aux questions,
trop exubérant pour me satisfaire d'une réponse grosse comme le poing.
Dieu est une réponse grossière,
une indélicatesse à l'égard de nous autres penseurs, -
au fond, c'est même une grossière interdiction qui nous est faite :
vous ne penserez point. »

Friedrich Nietzsche (Ecce Homo: Comment on devient ce que l'on est)

 
Le poète Cherif lisant le poème "Femme nue, femme noire" du poète Leopold Sedar Senghor. Bikouta Nkaoulou l'accompagne à la percussion, le 24 septembre 2016 à Groningen.
 

Femme nue, femme noire
Femme nue, femme noire
Vétue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté
J'ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux
Et voilà qu'au cœur de l'Eté et de Midi,
Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle
Femme nue, femme obscure
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d'Est
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée
Femme noire, femme obscure
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l'athlète, aux flancs des princes du Mali
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau.
Délices des jeux de l'Esprit, les reflets de l'or ronge ta peau qui se moire.
A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.
Femme nue, femme noire
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Eternel
Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie

Leopold Sédar Senghor
Poème extrait du Chants d'ombre (1945)

 
Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Jan Boer.
Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Jan Boer.
 

Jan Boer (1899-1983), dichter iut Groningen

De kampen leeg…

De kampen leeg!
Ain volle veeg
van licht en locht en laauwte
en open laag de baauwte…

t Gong zo gaauw!
Ain grode graauw
deur aal dij hoge hokken
en t zummerbeeld laag stokken…

Weg t bliede geel!
De duustre deel
van koale korenkampen
bleef liggen, dicht ien dampen…

Jan Boer (1899-1983), dichter iut Groningen. Uit: Nunerkes (Groningen, 1929)

Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Rutger Kopland.
Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Rutger Kopland.
 

Rutger Kopland (1934-2012), dichter iut Groningen

In Groningen
 
Je bent in Groningen, maar hier
ben je dat niet, dit is een onbekende
plek, dit is een gedicht in
deze stad.
Waarin je al die jaren kwam en
ging, door altijd zon, altijd regen,
altijd wind, totdat je hier
stond, en dit las.

Je kwam en gaat weer weg, ook nu.
Zo zal het blijven tussen ons, ik ben
een onbekende plek

Rutger Kopland
Uit: 'Dankzij de dingen'
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1989

 
La poétesse Marie Josée Tsiabu lisant le poème "Femme noire, femme africaine" de Camara Laye (Photo de Bikouta).
La poétesse Marie Josée Tsiabu lisant le poème "Femme noire, femme africaine" de Camara Laye (Photo de Bikouta).
 

Femme noire, femme africaine
(Camara Laye (1928-1980, Guinée Conakry)

Femme noire, femme africaine,
Ô toi ma mère je pense à toi…
O Dâman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos,
Toi qui m’allaitas,
Toi qui gouvernas mes premiers pas,
Toi qui la première m’ouvris les yeux aux prodiges de la terre,
Je pense à toi…
Femme des champs, femmes des rivières,
Femme du grand fleuve,
Ô toi, ma mère, je pense à toi…
O toi Dâman, ô ma mère,
Toi qui essuyais mes larmes,
Toi qui me réjouissais le cœur, toi qui, patiemment, supportais mes caprices,
Comme j’aimerais encore être près de toi,
Être enfant près de toi !
Femme simple, femme de la résignation,
Ô toi ma mère, je pense à toi…
O Dâman,
Dâman de la grande famille des forgerons,
ma pensée toujours se tourne vers toi,
La tienne à chaque pas m’accompagne,
Ô Dâman, ma mère,
Comme j’aimerais encore être dans ta chaleur,
Être enfant près de toi…
Femme noire, femme africaine,
Ô toi ma mère, merci ;
Merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils,
Si loin, si près de toi !

Camara Laye

Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Gerrit Krol.
Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Gerrit Krol.
 

Gerrit Krol (1934-2013), dichter iut Groningen

Ontmoeting

Opnieuw moesten wij, noodlot,
op een stille morgen in maart
elkaar zien staan, de straat
waar zij stond achterin, voor ik,
de handen langs de vensterbank,
voorbij het holle der portieken,
haar tegenging, ontving wat zij
tot het midden had bewaard:
een lachje zijdelings, o god
hoe dapper kunnen wij dan verder!
Wat rest er echter van ons samenzijn?
Mij alleen die pijn toen ik omzag
haar van achteren te zien, de schouders
en de vraag of zij zich redt.

Gerrit Krol (1934-2013), dichter iut Groningen
Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Geert Teis Pzn.
Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Geert Teis Pzn.
 

Gerhard Willem Spitzen / Geert Teis Pzn (1864-1945), dichter iut Groningen
 
Nait vraogen!

Op de blaike staait n paole.
Aan de paole staait ’n peerd,
En dat peerd dat wupt gemoudelk
Mit het toefie van zien steert.

Waorom staait op blaike ’n paole?
Waorom staait aan paole ’n peerd?
Waorom wupt dat peerd gemoudelk
Mit het toefie van zien steert?

Vraog toch nait waorom op blaike
’n Paole staait en draan ’n peerd!
En woarom dat peerd gemoudelk
Wupt mit ’t toefie van zien steert!

Staait nou ainmaol ’n paol op blaike,
Staait ainmoal aan paole ’n peerd!
En dat peerd dat wupt nou ainmaol
Mit het toefie van zien steert!

Geert Teis Pzn (Stadskanaal 1864 – Ruurlo 1945) Uit: Knitters van d’Heerd (Firma M.D de Lange, 1927).

Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Geert Teis Pzn.
Deux poétesse de Groningen lisant le poème du célèbre Geert Teis Pzn.
 
Le poète Bikouta Nkaoulou lisant le poème "Cahier d'un retour au pays natal" d'Aimé Césaire. Le musicien Cherif l'accompagne à la percussion, le 24 septembre 2016 à Groningen.
Le poète Bikouta Nkaoulou lisant le poème "Cahier d'un retour au pays natal" d'Aimé Césaire. Le musicien Cherif l'accompagne à la percussion, le 24 septembre 2016 à Groningen.
 

Cahier d'un Retour au pays natal
Aimé Césaire (1913-2008, Martinique)

...Partir.
Mon cœur bruissait de générosités emphatiques.
Partir
j'arriverais lisse et jeune dans ce pays mien et
je dirais à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair :
« J'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies ».
Je viendrais à ce pays mien et je lui dirais : Embrassez-moi sans crainte...

Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai».
Et je lui dirais encore :
« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche,
ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. »
Et venant je me dirais à moi-même :
« Et surtout mon corps aussi bien que mon âme,
gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur,
car la vie n'est pas un spectacle,
car une mer de douleurs n'est pas un proscenium,
car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse... »

Et voici que je suis venu ! ...
 
... Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile
que je n’entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés
sur cette ville que je prophétise, belle,
donnez-moi la foi du sauvage du sorcier
donnez à mes mains puissance de modeler
donner à mon âme la trempe de l'épée
je ne me dérobe point.
Faites de ma tête une tête de proue
et de moi-même mon cœur,
ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils,
mais le père, mais le frère, mais le fils,
ni un mari, mais l’amant de cet unique peuple.
Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie
comme le poing à l’allongée du bras!
Faites-moi commissaire de son sang
faites-moi dépositaire de son ressentiment
faites de moi un homme de terminaison
faites de moi un homme d’initiation
faites de moi un homme de recueillement
mais faites aussi de moi un homme d’ensemencement
faites de moi l’exécuteur de ces œuvres hautes
voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme
Mais les faisant, non cœur, préservez-moi de toute haine
ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine
car pour me cantonner en cette unique race
vous savez pourtant mon amour tyrannique
vous savez que ce n'est point par haine des autres races
que je m'exige bêcheur de cette unique race
que ce que je veux,
c’est pour la faim universelle
pour la soif universelle
la sommer libre enfin
de produire de son intimité close
la succulence de fruits.
Et voyez l’arbre de nos mains !
il tourne, pour tous, les blessures incises
en son tronc
pour tous le sol travaille
et griserie vers les branches de précipitation parfumée !
Mais avant d’aborder aux futurs vergers
donnez-moi de les mériter sur leur ceinture de mer
donnez-moi mon cœur en attendant le sol
donnez-moi sur l’océan stérile
mais où caresse la main la promesse de l’amure
donnez-moi sur cet océan divers
l’obstination de la fière pirogue
et sa vigueur marine...
 
... Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi,
les cheveux dans le vent,
ma main petite maintenant dans son poing énorme
et la force n’est pas en nous, mais au-dessus de nous,
dans une voix qui vrille la nuit
et l’audience comme la pénétrance d’une guêpe apocalyptique.
Et la voix prononce que l’Europe
nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilences,
car il n’est point vrai que l’œuvre de l’homme est finie
que nous n’avons rien à faire au monde
que nous parasitons le monde qu’il suffit
que nous nous mettions au pas du monde
mais l’œuvre de l’homme vient seulement de commencer
et il reste à l’homme à conquérir toute interdiction immobilisée aux coins de sa ferveur
et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la force
et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête
et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre
éclairant la parcelle qu’à fixée notre volonté seule
et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite...

Aimé Césaire (1913-2008, Martinique)
Le musicien Uncle Pino chantant et rappant entre deux poèmes pendant le WUACADEMIA DINER POÉTIQUE de 24 septembre 2016. (Photo de Bikouta).
Le musicien Uncle Pino chantant et rappant entre deux poèmes pendant le WUACADEMIA DINER POÉTIQUE de 24 septembre 2016. (Photo de Bikouta).
 
Uncle Pino et ses danseuses.
Uncle Pino et ses danseuses.
 
Le poète congolais (RDC) Desiré Kangawe lisant un poème de Tchicaya U Tam’si en public pendant le WUACADEMIA DINER POÉTIQUE de 24 septembre 2016. (Photo de Bikouta).
Le poète congolais (RDC) Desiré Kangawe lisant un poème de Tchicaya U Tam’si en public pendant le WUACADEMIA DINER POÉTIQUE de 24 septembre 2016. (Photo de Bikouta).
 

Tchicaya U Tam’si (1931-1988), poète du Congo Brazzaville et un des plus grands poètes Africains.

A travers temps et fleuve (extrait)

Un jour il faudra se prendre
marcher haut les vents
comme les feuilles des arbres
pour un fumier pour un feu

qu’importe
d’autres âges feront de nos âmes
des silex
gare aux pieds nus
nous serons sur tous les chemins

gare à la soif
gare à l’amour
gare au temps

nous avons vu le sable
nous avons l’écueil
qui l’ignore
nous avons les fleuves et les arbres
qui le dira

nous avons cru
nous avons cru
qui le niera
nous avons pris des carpes plein nos filets
il suffisait d’un coup de pouce
le monde était sauvé par le silence

(Feu de brousse, 1957)
https://poemesparfois.wordpress.com/2015/05/25/tchicaya-u-tamsi/

 
La poétesse Néerlandaise Sabine Hubert lisant son poème en public pendant le WUACADEMIA DINER POÉTIQUE de 24 septembre 2016. (Photo de Bikouta).
 
Le musicien et poète Cherif lors d'une performance poétique et musicale, le 24 septembre 2016 à Groningen.
Le musicien et poète Cherif lors d'une performance poétique et musicale, le 24 septembre 2016 à Groningen.
 
La poétesse Néerlandaise Sabine Hubert lisant son poème en public pendant le WUACADEMIA DINER POÉTIQUE de 24 septembre 2016. (Photo de Bikouta).
La poétesse Néerlandaise Sabine Hubert lisant son poème en public pendant le WUACADEMIA DINER POÉTIQUE de 24 septembre 2016. (Photo de Bikouta)
 
Les musiciens et poètes Cherif (à la guitare) et Bikouta Nkaoulou (à la percussion) lors d'une performance poétique et musicale le 24 septembre 2016 à Groningen.
Les musiciens et poètes Cherif (à la guitare) et Bikouta Nkaoulou (à la percussion) lors d'une performance poétique et musicale le 24 septembre 2016 à Groningen.
 

Labou Tansi (1947-1995), poète du Congo Brazza & RDC

"Je ne chante
ni
Lénine, ni Marx
ni Mao…
Je ne chante ni la peur ni la mort
Ni la joie….
Ni l'amour ni la haine
Ni la honte ni la chair ni le sang …
SIMPLEMENT
Je boude
Cette terre tragique
Cette terre douloureuse
Simplement oui simplement
Je boude cette terre totale
Cette terre formelle
Où je semble
une vilaine formalité
Simplement
Je dénigre la vie en dépassant
Ce monde tordu
Où je semble une vilaine
FORMALITE… simplement" (p.609).

http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=13258
 
Les musiciens et poètes Cherif (à la guitare) et Bikouta Nkaoulou (à la percussion) lors d'une performance poétique et musicale le 24 septembre 2016 à Groningen.
Les musiciens et poètes Cherif (à la guitare) et Bikouta Nkaoulou (à la percussion) lors d'une performance poétique et musicale le 24 septembre 2016 à Groningen.
 
Les musiciens et poètes Cherif (à la guitare) et Bikouta Nkaoulou (à la percussion) lors d'une performance poétique et musicale le 24 septembre 2016 à Groningen.
Les musiciens et poètes Cherif (à la guitare) et Bikouta Nkaoulou (à la percussion) lors d'une performance poétique et musicale le 24 septembre 2016 à Groningen.
 
 
Internationaal Concours 2017 - Jaarlijkse Wedstrijden
POËZIEWEDSTRIJD
HOMERE, portrait imaginaire
Homer
 

Type: gedicht of poëzie
Deadline: 30 APRIL 2016
Deelname: Internationaal
Stemmen: vanaf 7 MEI 2016
Resultaten: Rond 25 JULI 2016 worden de genomineerde bekend gemaakt.
Prijzen: certificaat + publicatie, internationale promotie + lauwering op 27 AUGUSTUS 2016 tijdens het WUACADEMIA FORUM FESTIVAL te Groningen.
Deelnamekosten: €0 voor 1 inzending, €25 voor iedere volgende inzending.

KLIK HIER OM UW WERK OP TE STUREN

PLEASE, SEND YOUR ARTWORK VIA:
PLEASE, SEND YOUR ARTWORK VIA/ENVOYEZ VOTRE OEUVRE VIA
WEDSTRIJDREGLEMENT:
 

ARTIKEL  1 :
De jaarlijkse wereld-poëziewedtrijd, georganiseerd door stichtingWorld and Universal Academy en WUACADEMIA.NL loopt van 30 maart 2016 tot en met 30 APRIL 2016. Iedere dichter (dichteres); professioneel of amateur, kan hieraan deelnemen.

ARTIKEL 2:
Voor deelname aan het concours dient de deelnemer een of meerdere nog niet uitgegeven gedichten in te zenden. Deze gedichten mogen in iedere taal zijn geschreven; de kandidaat dient echter wel een vertaling in het Engels, Frans of Nederlands mee te sturen. Indien dit niet gebeurt zal de tekst door de concoursleiding met behulp van een computer worden vertaald.

ARTIKEL 3:
Het wereld-schrijvers-concours -POËZIEWEDSTRIJD- zal de beste inzendingen belonen. Inzendingen dienen te vallen onder een van de 6 onderstaande genres:
- gedichten voor kinderen;
- humor
- drama
- epiek
- liefde
- erotiek

ARTIKEL 4:
Inschrijving van een gedicht is in principe mogelijk voor eén van de bovengenoemde genres. Indien u ook voor een ander genre in aanmerking wilt komen, dient u zich opnieuw in te schrijven.

ARTIKEL 5:
De drie beste gedichten per genre zullen als volgt worden beloond :
- Eerste prijs, goud: certificaat + publicatie + internationale promotie.
- Tweede prijs, zilver: certificaat + publicatie + internationale promotie.
- Derde prijs ; brons: certificaat + publicatie + internationale promotie.

ARTIKEL 6:
De winnaar per genre dingt mee naar de grote internationale prijs van het beste gedicht. (certificaat + publicatie + internationale promotie + lauwering)

ARTIKEL 7:
Om mee te dingen dient het gedicht via internet te worden opgestuurd naar het volgende adres :
contact@wuacademia.org

ARTIKEL 8:
De opgestuurde gedichten kunnen niet worden teruggestuurd naar de auteur. Eenmaal ingezonden, kan een gedicht niet meer worden bijgewerkt of veranderd tenzij u zich opnieuw inschrijft. Deelnemers die onder een pseudoniem schrijven, dienen daarnaast hun echte naam op het inschrijfformulier te vermelden, ook bij betalingen of andere correspondentie. Indien dit niet gebeurt zullen zij van deelname worden uitgesloten.

ARTIKEL 9:
De inschrijfkosten bedragen €0 voor 1 inzending (€25 voor iedere volgende inzending).  Deze kosten worden niet geretourneerd.
Het is toegestaan om meerdere werken ter beoordeling in te leveren; in dat geval dient ieder werk apart te worden ingeschreven.

ARTIKEL 10:
Werken die meedingen naar de prijs worden in een bloemlezing of anthologie en op de site van
www.wuacademia.com gepubliceerd vanaf 7 mei 2016. Netsurfers (en lezers) van over de hele wereld kunnen vervolgens stemmen op de inzending van hun keuze en zodoende de winnaars bepalen.

De kandidaten kunnen geen auteursrechten ontlenen aan het gebruik van hun werk door de Stichting World and Universal Academy en wuacademia.org met name wat betreft het kiessysteem via internet en via anthologie.

ARTIKEL 11:
De voorzitter van de stichting World and Universal Academy staat garant voor het voorzitterschap van de publieksjury. Rond 25 juli 2016 worden de genomineerde bekend gemaakt. De prijzen zullen worden uitgereikt op 27 augustus 2016 tijdens het WORLD MANAGEMENT AND KNOWLEDGE FORUM (en het vierde wereldfestival WUacademia) te Groningen. Over de beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. Wij hopen ten zeerste dat de genomineerden bij de uitreiking van de prijzen aanwezig zullen zijn.

ARTIKEL 12:
Met het inleveren van een werk onderschrijft de kandidaat deze overeenkomst en geeft tegelijkertijd aan de ware auteur te zijn. In het geval van onenigheid wordt de kandidaat aansprakelijk gesteld

 
 
 
CONTEST OF THE 6th ART: POETRY

Below The competing works for this year's poetry. This week we will publish the list of other artists.(sculpture, painting, music, film, novel etc.). Netsurfers will then  be able to vote.  The netsurfers would vote and choose the best overall work. Online public voting will begin on Januari 4, 2012. Number of candidates : 3002. We are now working hard to reach this target. Thanks

1-Comment éteindre les volcans ?Author/Auteur Laurent Malanda (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème

Laurent Malanda alias Huppert est écrivain-journaliste de profession. Il est né le 13 septembre 1969, à Mouyondzi (République du Congo).

Laurent Malanda alias Huppert est écrivain-journaliste de profession. Il est né le 13 septembre 1969, à Mouyondzi (République du Congo).

VOTE / VOTER / STEMMEN

 

2-"Apocalypse" Author/Auteur Daniel GROS-CIRCAN (France) - Read the poem/Lire le poème
Author/Auteur Daniel GROS-CIRCAN (France)
VOTE / VOTER / STEMMEN
3- "Loin des rumeurs je dissimule" Author/Auteur Guiot Vincent (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
4- "Les souvenirs de mes amours" Author/Auteur Ciobanu Cristina (Roumanie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
5- "Fight with Fate" Author/Auteur Nikhil Jain (India) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
6- "MEMORY OF NOTHING" Author/Auteur Daniel de Culla (Espagne) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

7- "Paradoxes" Author/Auteur Téguia Bogni (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

8- "Le chant du naufragé" Author/Auteur Jérémie Provencher (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

9- "Passing..." Author/Auteur Mila M (Indonesia) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
10- "L'environnement...?" Author/Auteur Jean Bertin ST LOUIS(Haïti) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
11- "IRENE" Author/Auteur Detrait Alain (France) - Read the poem/Lire le poème
IRENE

Il pleut sur mon Cœur, passe, fuit et se perd le Temps;
R eine de mes pensées, loin de moi tu attends
E t songe déjà à l'heure de mon retour.
N otre espoir en des jours meilleurs est Amour
E t mon Cœur saigne de cette épreuve du Temps.
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

12- "Être aux yeux noirs " Author/Auteur Nathalie Scheidegger (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

13- "Le vœux" Author/Auteur Keutgen Maxime (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

14- "Désolé" Author/Auteur Fortin Yohan - Tetranecro - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
15- "Rêve des peuples" Author/Auteur Laurent Malanda (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
Laurent Malanda alias Huppert est écrivain-journaliste de profession. Il est né le 13 septembre 1969, à Mouyondzi (République du Congo).
Laurent Malanda alias Huppert est écrivain-journaliste de profession. Il est né le 13 septembre 1969, à Mouyondzi (République du Congo).
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

16- "Le monde a déclenché" Author/Auteur POUSSIN MARTHE (France) - Read the poem/Lire le poème
Originaire d'Alençon (France), Marthe Poussin, 28 ans, est enseignante en primaire à Mamers.
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

17- "Les arêtes" Author/Auteur Fernandes Marina (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
18- "Requiem à la Corruption" Author/Auteur Haye A. alias Triste Marcheur (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

19- "Fièvre" Author/Auteur Couturier Lucie (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

20- "Stille Liefdesstrand" Author/Auteur Lisa van Bergje (Nederland) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

21- "Dood" Author/Auteur Summeea Nawaz (Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

22- "Ik hou van jou" Author/Auteur Masha Wijnen (Nedereland) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

23- "Naakt" Author/Auteur Rosalinda (Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

24- "La mort" Author/Auteur Jessica Busi (France) - Read more
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

25- "Sombre aveuglement" Author/Auteur Linda Boucebci (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

26- "Dans tes bras" Author/Auteur Abdelkrim M'seffar (Maroc) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

27- "Alors c'est vrai?" Author/Auteur Le breton Cendrine (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

28- "À l'encre de tes yeux" Author/Auteur Theil Mélody (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

29- "Dissectie van aroma" Author/Auteur Dirk Maes (Nederland) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

30- "Corps tremblés" Author/Auteur DUJARDIN Bruno (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

31- "NOIRE ÔDE" Author/Auteur VILO Patricia - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

32- "J'ai des foulées dans la tête" Author/Auteur PAQUELIER GILLES (France) - Read more
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

33- "Les villes dessinent du ciel" Author/Auteur Mickael Jones-Day (Belgique) - Read more
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

34- "Oiseaux" Author/Auteur Bousselham Jamal (Maroc) - Read more
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

35- "L'accidenté" Author/Auteur Terki Samir (Algérie) - Read more
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

36-"CASTING EN LA FACULTAD DE ECONOMICAS DE LA UBU" Author/Auteur Daniel de Culla (Espagne) - Read the poem/Lire le poème
 
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

37-Elégie soleil pour le premier sang de l’auroreAuthor/Auteur Laurent Malanda (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

38- "Les Guerres saintes" Author/Auteur Eleanor Gabriel - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

39- "L'amour est un art!" Author/Auteur Stéphanie Gonnord (France) - Read the poem/Lire le poème
Stéphanie Gonnord poétesse Française.
Stéphanie Gonnord poétesse Française
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

40-Elégie lunaire pour le Prince de MédineAuthor/Auteur Laurent Malanda (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

41-Habiter le silenceAuthor/Auteur Laurent Malanda (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
42- "Connaissez-vous ces jours..." Author/Auteur RAMOS Frédérique (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
43- "Je ne voulais que te voir" Author/Auteur Adrien Sourisseau (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

44-"Je conjugue mon passé" Author/Auteur Parreno Ana (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
45-"Monotonie d’une vie sans relief" Author/Auteur LOCKWOOD Evelyne (Maroc) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

46-"A  corps croisés des cris mutilés" Author/Auteur SAINT FLEUR Max Gregory (Haïti) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
47-"A ma défunte chérie" Author/Auteur Malika Bounagui (Faya) (Maroc) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

48-"Licking" Author/Auteur Hannah Moore (USA) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

49-"Le potager" Author/Auteur Santrot Lucie (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

50-"Oublier" Author/Auteur MOUNGUETYI BEKONO CHRISTIAN (Gabon) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

51-"Être amoureuse" Author/Auteur Bensidi Brahim Houda (Algérie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
52-"Ici bas !" Author/Auteur Dine Seddik (Maroc) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

53-A toi l'enfant de minuitAuthor/Auteur BOUSSELHAM JAMAL  (Maroc) -Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

54-"La dernière lettre" Author/Auteur MAURY Agnès (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

55-"J’ai toutes les couleurs d’une âme qui sait peindre" Author/Auteur Radulescu Cristina Patricia (Roumanie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

56- "And it birches on" Author/Auteur Bosun Abdul (USA) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

57- "Herfsttooi" Author/Auteur Willem Spekken (The Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

58-"Je pleure" Author/Auteur Ranson Miller (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

59-"Notre Voyage" Author/Auteur BADI SYLVIE (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

60-"Un océan de lumière inondant l'univers" Author/Auteur Serigne Cheikh Ndiaye (Sénégal) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

61-"L'AMOUR D'UNE MUSE" Author/Auteur BELABED  ZAHRA (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

62- "Si un jour" Author/Auteur Mayila Thomas Ulrich (Gabon) - Read more
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

63-"Elle dort le soir" Author/Auteur MASSENGO Estelle (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

64-"Amou,amour,amour" Author/Auteur Prince Lévy Wlliam  (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

65-"Le temps" Author/Auteur Bienchéri Loïc  (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

66- "Amour de goutte d'eau" Author/Auteur CHRISTIN Christophe (France) - Read more
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

67-"Toen was het anders" Author/Auteur Erika De Stercke (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

68-"Ma forêt secrète" Author/Auteur TROPAMER Jean-paul (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

69-"Une larme" Author/Auteur Lévy Wlliam (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

70-"Je vois en ta personne un océan de qualités" Author/Auteur Brice G. Mbangue Kome (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

71-"The assassin" Author/Auteur Mzwandile Poncana  (Botswana) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
72-"Why suffer why struggle" Author/Auteur Nardos Tamirat Shitta (Ethiopia) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
73-"Le voile léger de ta pudeur amoureuse " Author/Auteur BONY GILLES  (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
74-"L’enfant  sans père" Author/Auteur kessal samir (Algérie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
75-"Secret" Author/Auteur Staub Marie-Laure (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
76-"Tel le vent" Author/Auteur HOUSSEMEDINE BEN GHORBAL (Tunisia) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

77- "Een perceptie" Author/Auteur Lana Christiaens (Belgium-Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
78-"Eux qui sont invisibles" Author/Auteur Düzenli Hatice (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
79-"Au pays des noirs" Author/Auteur Moustapha Ly  (Sénégal) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
80-"Sophie" Author/Auteur Vitaliy Dovzhyk (Ukraine) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
81-"Gate Between Dimensions" Author/Auteur Andres Elias Moreno  (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
82-"Weet wat je lippen doen" Author/Auteur Wouter van Heiningen  (The Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
83-"Dans un élan allusif" Author/Auteur Madani Sirine (Algérie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
84-"Aujourd’hui, c’est le jour du beau combat" Author/Auteur GANKE Donald (Togo) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
85-"Au fond des ténèbres" Author/Auteur Tanquerel Manon (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
86-"Des mains effleuraient" Author/Auteur Bled Mathilde (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
87-"En fin de vie" Author/Auteur Geets Nicolas (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
88-"Nierówny oddech" Author/Auteur KACZYNSKI   MARIOLA (Pologne) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
89-"Maman" Author/Auteur Chati Nadia (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
90-"Je vis!" Author/Auteur Martinaud Marie-Line (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
91-"Qui suis-je?" Author/Auteur Murarius Silvio  (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
92-"Everyone who lives in this world" Author/Auteur IRAGUHA Ange-Robert (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
93-"L'inconnu" Author/Auteur Cazaux Patricia (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
94-"Envie" Author/Auteur ESCALERA ARNAUD - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
95-"MAÎTRES AU CHANT ROYAL" Author/Auteur Laugier André - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
96-"Guignols" Author/Auteur Le nir Sophie - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
97-"J’aimerais mieux te connaître" Author/Auteur Timm Angela Hilde (Allemagne/Germany) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
98-"Le chant des roses" Author/Auteur Soentjens Henri (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
99-".." Author/Auteur Rached Ben Najah (Tunisie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
100-".." Author/Auteur GOURI MANOJ SATTIGERI (India-Inde) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
101-".." Author/Auteur MENAOUINE anissa (Algérie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
102-".." Author/Auteur Walter Keyombe Muzembi (Kenya) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
103-".." Author/Auteur Lépidi Jean-Pierre - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
104-".." Author/Auteur Lachance Johanne (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
105-".." Author/Auteur JACQUETTE Sabrina (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
106-".." Author/Auteur Rutger Oorsprong (The Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
107-".." Author/Auteur Guillaume Fischer (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
108-".." Author/Auteur Latini Ludovica  (Italia/Italie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
109-".." Author/Auteur HOULALA Alexandra - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
110-".." Author/Auteur Nicole de Winter (The Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
111-".." Author/Auteur BATAILHOU YANN (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
112-".." Author/Auteur Dea Omar (Saudi Arabia) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
113-".." Author/Auteur Adriana Baxan (Roumanie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
114-".." Author/Auteur Lunabo (België/Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
115-".." Author/Auteur Pierre Samuel (Haïti) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
116-".." Author/Auteur GOURI MANOJ SATTIGERI  (India/Inde) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
117-".." Author/Auteur Gabi Martinez (Spain/Espagne) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
118-".." Author/Auteur Reginalde A. Abia (Philippines) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
119-".." Author/Auteur Heneine Philippe Gérard (Liban) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
120-".." Author/Auteur Alexandre Habhoub (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
121-".." Author/Auteur Noha Hesham (Egypt/Egypte) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
122-".." Author/Auteur Saheed O. Olawoyin  (Nicaragua) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
123-".." Author/Auteur GOURI MANOJ SATTIGERI (India/Inde) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
124-".." Author/Auteur de SOUZA Jennifer  - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
125-".." Author/Auteur M.ARIF HUSSAIN ASHI (Pakistan) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
126-".." Author/Auteur Wandji Elsa Destinée (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
127-".." Author/Auteur Daria Renata Jaworska (Poland/Pologne) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
128-".." Author/Auteur Roussillon Patrick (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
129-".." Author/Auteur Agnès Rivière (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
130-".." Author/Auteur DELÉGLISE FLORENCE (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
131-".." Author/Auteur LE CRANE Valentine (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
132-".." Author/Auteur Lalaye Didier (Tchad) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
133-".." Author/Auteur Lépidi Jean-Pierre (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
134-".." Author/Auteur RAPHAEL (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
135-".." Author/Auteur PESEZ Philippe (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
136-".." Author/Auteur Sicot Sylvie (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
137-".." Author/Auteur Yoshira (South Africa) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
138-".." Author/Auteur Karim Lacelle (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
139-".." Author/Auteur Bechtel Sandra (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
140-".." Author/Auteur Jennifer Painblanc (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
141-".." Author/Auteur BRUYERE FRANCK (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
142-".." Author/Auteur ST-JEAN Yves Sergino (Haïti) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
143-".." Author/Auteur Yann Jézéquel (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
144-".." Author/Auteur Menno Wannet (Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
145-".." Author/Auteur Urban-Menninger Françoise (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
146-".." Author/Auteur DARRIET Philippe (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
147-".." Author/Auteur Patricia de PORTAFAX (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
148-".." Author/Auteur Yete Arnaud (Sénégal) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
149-".." Author/Auteur Conny Wullings (Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
150-".." Author/Auteur Christian Eychloma (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
151-".." Author/Auteur Bouton Éloïse (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
152-".." Author/Auteur MOUSTACHE  Lauric (Guadeloupe) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
153-".." Author/Auteur Abdollah Hasb (Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
154-".." Author/Auteur AWOSUSI Oluwatope (Nigeria) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
155-".." Author/Auteur C. AHUKA LUTUNDULA (Congo RDC) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
156-".." Author/Auteur Ory Constant (Côte-d'Ivoire) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
157-".." Author/Auteur Kenmeugne Josiane (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
158-".." Author/Auteur RAJOHARISON OLIVA (île Maurice) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
159-".." Author/Auteur NDAME NDAME Pierre (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
160-".." Author/Auteur Leroy François (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
161-".." Author/Auteur BAZIN Salomé (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
162-".." Author/Auteur Vandenberghe Philippe (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
163-".." Author/Auteur Kadry Koda Oumarou (Niger) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
164-".." Author/Auteur Blondel jean Claude (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
165-".." Author/Auteur Lachance Johanne (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
166-".." Author/Auteur Leroy Francois (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
167-".." Author/Auteur Flayac Alain (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
168-".." Author/Auteur Grosu Luciana (Roumanie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
169-".." Author/Auteur ARAB Ghenima - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
170-".." Author/Auteur Thomas Bruce - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
171-".." Author/Auteur Ayebe Ayebe Martin (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
172-".." Author/Auteur Boxho Corentin (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
173-".." Author/Auteur Armand Vanlerberghe (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
174-".." Author/Auteur Khattou Sara (Maroc) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
175-".." Author/Auteur Gmar Imen (Tunisie/Tunisia) - Read the poem/Lire le poème
Gmar Imen, poétesse et doctorante en littérature française.
Gmar Imen, poétesse et doctorante en littérature française
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
176-".." Author/Auteur Kouagheu Chemou J. Michael (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
177-".." Author/Auteur Villar Garcia Célédonio (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
178-".." Author/Auteur Wadble Teddy (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
179-".." Author/Auteur ZARGUI Najat (Maroc) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
180-".." Author/Auteur Romain PERRIER-BURRY (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
181-".." Author/Auteur Exilien Jimmy (Haïti) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
182-".." Author/Auteur Lafont Christelle (France) - Read the poem/Lire le poème
Christelle Lafont, poétesse et nouvelliste
Christelle Lafont, poétesse et nouvelliste
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
183-".." Author/Auteur Kouadio Adokan Immac (Côte-d'Ivoire) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
184-".." Author/Auteur Salus Christophe (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
185-".." Author/Auteur Dessy François (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
186-".." Author/Auteur Egalon Loic (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
187-".." Author/Auteur Lorand Françoise (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
188-".." Author/Auteur Leroy Francois (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
189-".." Author/Auteur SARAH JO (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
190-".." Author/Auteur Ianssens Vincent (Belgique) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
191-".." Author/Auteur NOURI Tayeb (Algérie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
192-".." Author/Auteur El Hassan Alla (Maroc) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
193-".." Author/Auteur CAPACCI  MARIO (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
194-".." Author/Auteur Minville, Francine (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
195-".." Author/Auteur Evelyne Patricia Lokrou (Canada) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
196-".." Author/Auteur BELKACEM TAYEB-PACHA (Espagne) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
197-".." Author/Auteur FORVEILLE sylvie (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
198-".." Author/Auteur Maltese Michael (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
199-".." Author/Auteur MBOGUE Théophane (Cameroun) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
200-".." Author/Auteur Kenmeugne  Josiane ((Cameroun)) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
201-".." Author/Auteur PUZIN Claire (France) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
202-".." Author/Auteur Manel Baali (Algérie) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN

 

203-"Love" Author/Auteur Zola (Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
204-"Liefd" Author/Auteur Seto (Netherlands) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
205-"Espoir" Author/Auteur Adolphine Matongo (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
206-"Le soleil est pour tout le monde" Author/Auteur Noelle Mpezolo (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
207-"Vision écarlate" Author/Auteur Jules Rameaux Kiellad (Congo Brazzaville) - Read the poem/Lire le poème
VOTE / VOTER / STEMMEN
 
USMC Marathon
USMC Marathon
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
WUACADEMIA SCHOOL

Opleidingen/Thuisstudies

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT
Manager
Manager Filosoof
Entrepreneur manager
Manager Econoom
MBA Basics
MBA Primer
MBA Persona
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA ...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Opleidingen)
Marketing
Marketing Specialist
Marketing Coach
Marketing Adviseur
Online Marketing
Internetmarketing
Internetmarketing Specialist
E-mail Marketing
E-mail Marketing Specialist
Marketing en management
Marketing Manager
S. E. Marketing Specialist
Evenementenmarketing
Event Marketing Specialist
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Marktonderzoek
Marktonderzoeker
Marktonderzoek Specialist
Communicatie
Communicatie Specialist
Marketing en Communicaitiemedewerker
Marketing en Communicatiespecialist
Verkoper
Verkoopspecialist
Verkoopspecialist Detailhandel
Succesvol verkopen
Verkoopleider
Verkoopmanager/Sales manager
Verkoopdirecteur/Sales Executive
Start je eigen reclamebureau
Grafisch vormgever (DTP)
Reclame (basis)
Reclamemaker
Reclame Specialist
Reclamevormgever/Ontwerper
Reclametekenaar en illustrator
Reclamevormgeving
Art-director reclamebureau
Reclameschilder/Tekenaar
Reclametekenaar en DTP'er
Event Management
Event Management Specialist
Evenementen Organisator
Event Planning Specialist
Copywriter
Pro Tekstschrijver/Copywriter
Copywriter Specialist
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN, ADMINISTRATIE & HANDEL (Opleidingen)
Economie (basisopleiding)
Econoom / Economist
Bedrijfseconoom
Administrateur
Financieel Management (basis)
Financial assistant
Financieel manager
Financiën voor Manager
Financiële management
Financiële professional
Accountingmanager
Accountant
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Financial Trader/Market Maker
DayTrader
Officemanager
Bedrijfsrekenen/Business Math
Basiskennis boekhouden (BKB)
Basiskennis calculatie (BKC)
Inkomstenbelasting voor particulieren
Praktijkdiploma boekhouden
...
SECRETARIELE OPLEIDINGEN
Telefoniste/Receptioniste
secretaresse/Baliemedewerker
Administratief Medewerker
Juniorsecretaresse
Secretaresse
Professioneel Secretaresse
Juridisch Secretaresse
Managementassistent
Directiesecretaresse
Notulist/Notuleren
Officemanager
...
ZELFSTANDIG ONDERNEMEN
Zelfstandig Adviseur
Verkoper
Ondernemer / Entrepreneur
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Financieel Assistent
Accountant
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Life Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Webwinkel starten
Nagelstyling
Thuiskapper
Eigen kaosalon starten
Weddingplanner
Digital Fotografie
Beroepfotograaf
Imago Stylist(e)
Journalistiek
Detective
Criminologie
Start je eigen winkel
Evenementen organisator
Mode ontwerper/designer
Mode ondernemer
Mode stylist
Songwriter/Liedjesschrijver
Scenario schrijver
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Wedding planner
...

ACADEMIE VOOR AGRONOMIE, LANDBOUW & WETENSCHAP
Landbouwkunde of agronomie
Landbouweconomie
Ecologie en milieu
Milieuwetenschap
Tuinbouwer
Viticultuur
Œnologie
Vinoloog
Ampelografie
Sommelier
Zythologie
Tropische Landbouw
Mediterrane Landbouw
Biologische landbouw
Ecologische landbouw
Verticale landbouw
...

ACADEMIE VOOR PSYCHOLOGIE, COACHING & PERSOONLIJK ONTWIKKELING
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Psychologie (basis)
Algemene Psychologie
Psycholoog
Arbeids/organisatiepsycholoog
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (Opleidingen)
Management & Filosofie
Praktische Bedrijfskunde
Basiskennismanagement
Managementassistent
Assistent Management
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Personeelsmanagement
Logistiek Medewerker
Logistiek Management
Kwaliteitsmanagement
Timemanagement
Projectmanagement
Strategisch Management
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Webshop starten
Verkoper en Webmaster
Succesvol ondernemen-zzp'er
Marketing management
Music Management
Music Management Specialist
Event Management
Event Management Specialist
Praktisch Eventmanagement
Verandermanagement
Specialist Verandermanagement
Sport Management
Sport Management Specialist
Hotel Management
Hotel Management Specialist
Management & Organisatie
Leisuremanagement/Toerisme en recreatie
Leisuremanagement/Resorts en Events
Facility Management
Pro. Weddingplanner
Vrijetijdsmanagement Bedrijfsvoering
Vrijetijdsmanagement Productontwikkeling
Veiligheidsmanagement
Human Resource Management
Operations Management
Strategisch Management
Marketing Management
Procesmanagement
Financieel Management
ICT- en Middelen Management
Informatiemanagement
Configuratiemanagement
Thesauriebeheer
Risicomanagement
Managementmodellen
Workflow Management
Crisis Management
Procurement Management
Supply Chain Management
Enterprise Resources Planning
Customer Relationship Man.
Business Automation & Workflow
Business Intelligence BI
VoIP Enterprise Telephony
IT Information Technology
General Control Theory
Feedback Control System
Management by Exception
...

ACADEMIE VOOR FILOSOFIE, SOCIALE WETENSCHAPPEN & PSYCHOLOGIE (Opleidingen)
Filosofie (basis)
Filosoof
Filosofie voor Manager
Manager Filosoof
Filosoof Manager
Filosofisch Counsellor/Coach
...

ACADEMIE VOOR FILM & TV (Hollywood in Groningen)
Camera
Acteren voor film en tv
Acteren voor theater
Film en TV producer
Film Regie
Tv regie
Pro videofilms maken
Scenario schrijver
Storyboardtekenen
Montage film/video
Adobe Premiere
Digitale Videobewerking
Animaties met Flash
...

ACADEMIE VOOR AUDIO ENGINEERING, 3D & GAME DESIGN
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Studio/Producer
Home Studio/composer
3D Animation Artist
3D Graphics Artist
Game Designer
Maya
Cinema 4D
3Ds Max
Gamemaker
AutoCAD
XNA
Adobe After Effects
...

ACADEMIE VOOR WEBDESIGN, EN GRAFISCHE VORMGEVING
Webmaster
Webdesigner
HTML
Dreamweaver CS5
Fireworks CS5
Flash CS5
Grafisch vormgever (DTP)
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
QuarkXpress
Adobe InDesign CS5
Adobe Premiere CS5
Digitale Videobewerking
Digital Fotografie
...

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN
Houtsculptuur
Tekenen en schilderen
Pro Tekenaar kunstschilder
Landschappen
Aquarelleren
Portret voor beginners
Illustratief Tekenen
Cartoon/striptekenen
Grafische Roman
Manga Tekenen
Perspectief Tekenen
...

ACADEMIE VOOR CREATIEF SCHRIJVEN, LITERATUUR. MUZIEK EN KUNST
korte verhalen schrijver
Romans schrijver
Misdaadverhalen schrijver
Liefdesverhalen schrijver
Grafische Roman schrijver
Scenario schrijver (film/tv)
Songwriter/Liedjesschrijver
Gedichten en Liedjes (basis)
Poëet en Liedjesschrijver
Copywriter
Songwriter & muziekproducer
Songwriter & audio engineer
...

ACADEMIE VOOR AUDIO, DANS & MUZIEK
Studiotechnicus/Producer
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Home-Studio-Composer
Gitaar spelen
Basgitaar spelen
Keyboard spelen
Drummen
Harmonica spelen
Congas spelen
Djembe & Ngoma speler
Master of djembe & Ngoma
Songwriter/Liedjesschrijver
Zingen
Hip Hop dans
Pro. Hiphopper
Rock dans
Salsa dans
Pro. Salsa danser / Salsero
Afrikaans Dans
Master in Afrikaanse dans, choregraaf en docent
...

MBA Opleidingen (Master of Business Administration)

ACADEMIE VOOR BUSINESS MANAGEMENT & FILOSOFIE
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA
MBA Persona
MBA Primer
MBA Basics
...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Master of Business Administration MBA)
MBA in Marketing
MBA in Marketing en Management
MBA in Marketing en Verkoop
MBA Marketing en Communicatie
MBA in Marketing en Reclame
MBA in Internetmarketing
MBA in Reclame
MBA in Reclame en Verkoop
MBA in Reclame & Communicatie
MBA in Communicatie
MBA in Business Communication
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN EN ADMINISTRATIE (MBA - Master of Business Administration)
MBA in Economics
MBA in Public Administration
MBA in Financieel Management
MBA in Finance
MBA in Finance & Accounting
MBA in E-Government & Admin.
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (MBA - Master of Business Administration)
Philosophical MBA
MBA in Management
MBA in Strategie
MBA in Entrepreneurship
MBA in Project Management
MBA in Business Planning
MBA in Human Resource Manag.
MBA in Filosofie & Management
MBA in Filosofische Coaching
MBA in Musicmanagement
MBA in Informatie Management
MBA Operations Management
MBA International Management
...

ACADEMIE VOOR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
MBA in Information Technology Management-CIO
MBA in CRM
MBA in ERP
MBA in SCM and Purchasing
MBA in Business Intelligence BI
MBA in BPM and Workflow M.
MBA in Systems Management and Internet Telephony VOIP
MBA in Information Security Management (Computer Security Management)
MBA in Webdesign SEO and e-Busines
MBA in Webmastering, SEO and Internet Marketing
MBA in Webmastering, Web design and DTP
...

Portrait de PLATON

Plato (Athene, ca. 427 – aldaar, 347 v.Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was ook de stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen.

 
 
 
 
 

 
CONTACT
 
Copyright © 2006, Wuacademia/Wuacademy, All Rights Reserved