WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (WUACADEMY)
AMERICAN ENGLISH DUITS RUSSIAN PORTUGUESE ITALIAN SPANISH Congo et l'Union Africaine CHINA JAPAN NEDERLANDS, VLAAMS FRANÇAIS
English Kies de beste Schrijvers, Kunstenaars, Uitvinders en Politicus van over de hele wereld.
Koop op de wereldmarktplaats - Boek/Kunstwinkel
Wuacademia volksuniversiteit
SCHRIJFWEDSTRIJDEN / KUNSTWEDSTRIJDEN EN UITVINDING WEDSTRIJDEN VOOR UITVINDERS
Academie voor Management, Kunst, Wetenschap, Technologie en Cultuur
Het organiseren van concoursen en het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van kunst en cultuur. Dat zijn de doelen van Stichting WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (in samenwerking met het bedrijf WUACADEMIA)
UITGEVERIJ PRODUCTIE (Film en Media) CONSULTING TALEN World Management and Knowledge Forum MUSEUM en FESTIVAL
 
 
  
 

...


 
Opleiding Ondernemer Manager of Entrepreneur Manager
Henry Ford in 1919(?). Prints and Photographs Division, Library of Congress
Henry Ford in 1919(?). Prints and Photographs Division, Library of Congress.
 
Online Basisopleiding Ondernemer Manager of Entrepreneur Manager

Een ondernemer (ook: zakenman, zakenvrouw of entrepreneur) is een persoon die iets onderneemt, en daarmee een of andere maatschappelijke bijdrage levert.
Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden. Niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming, wordt het doel gehaald of maakt de onderneming winst.
Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen. Kirzner beschreef de ondernemer als iemand die alert is op kansen. Vernieuwing is niet noodzakelijkerwijs een kenmerk van hetgeen een ondernemer teweeg brengt. Ondernemerschap is (behalve bij Schumpeter, Kirzner en enkele andere economen) een onderbelichte factor in de gangbare economische theorievorming. In de bedrijfskunde staat de rol van de ondernemer wel al langer in de aandacht. Ook psychologen, sociologen en antropologen hebben belangrijke inzichten bijgedragen over de ondernemer en diens ondernemend gedrag.
Een onderneming kan zowel een doel als een middel zijn. Sommige mensen zijn ondernemer om geld te verdienen, maar ze zouden ook gewoon ergens in loondienst kunnen gaan als ze daar meer zouden verdienen. Voor anderen hoort het bij hun beroep. Veel huisartsen, tandartsen, apothekers, kunstenaars, artiesten en boeren, kortom "vrije beroepen", zijn ondernemer. Er is ook een grote categorie mensen die ondernemer zijn omdat ze niet afhankelijk willen zijn van anderen (al zijn ze natuurlijk wel afhankelijk van hun klanten).
In het dagelijks spraakgebruik wordt soms ook de directeur die zelf niet de eigenaar van het bedrijf is als ondernemer aangeduid. Dat is onjuist. Als hij slechts arbeid levert en geen risico loopt met zijn vermogen is hij gewoon werknemer in dienst van het bedrijf.

Hybride ondernemerschap is het combineren van werknemerschap en ondernemerschap.

Een manager, leidinggevende of beheerder is iemand die managementactiviteiten beoefent. Als manager kun je bijna oneindig lang doorgroeien. Wanneer je leidinggevende ervaring opdoet, kun je deze in alle functies daarna toepassen. Je bent als manager nooit uitgeleerd.

Management is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. Management omvat het hebben van een visie, het maken van een plan (planning), dit (laten) uitvoeren en dit eventueel (laten) controleren en bijsturen. Onderdeel is ook het verzamelen van de benodigde middelen in de vorm van mensen, geld, techniek, grondstoffen, etc.; alles wat nodig is. Bij voorkeur effectief en efficiënt.

Management kan zowel op persoonlijk gebied betrekking hebben, als op organisatiegebied.

Met management wordt niet alleen het proces bedoeld, maar ook de mensen die het uitvoeren; de managers.

Wilt u Ondernemer Manager of Entrepreneur Manager worden? Wilt u carrière maken in de wereld van Entrepreneurship en Management? Dan is deze opleiding de perfecte keuze. Theorie en Praktijk gaan in deze opleiding hand in hand.

Programma voor deze basisopleiding management:

 • Management en organisatie
 • Effectieve werkorganisatie
 • Timemanagement
 • Organisatiestructuren en -processen
 • Interne organisatie
 • Werken met doelstellingen
 • Projectmatig werken
 • Logistiek en processen
 • Marketing en strategie
 • Kernbegrippen marketing
 • Marketingmix
 • Concurrentie
 • Reclame en PR
 • Product- en prijsbeleid
 • Strategie van de organisatie
 • Het marketingplan
 • Managementvaardigheden
 • Leidinggeven
 • Instrueren en delegeren
 • Motiveren
 • Communicatie en management
 • Onderhandelen en conflicten
 • Vergaderen en besluitvorming
 • Personeelsmanagement
 • Werving en selectie
 • Personeelsplanning
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Ziekteverzuim
 • Juridische aspecten
 • Ontwikkelen van personeel
 • Managen
 • Wat is management ?
 • De manager
 • De kernfuncties van management
 • De eerste stappen om een manager te worden
 • Aan de slag als manager
 • Leiderschap en management vergelijken
 • Een leider worden
 • Kenmerken van leiderschap
 • Gezamelijk leiden
 • Prestaties erkennen en belonen
 • Positive consequenties managen
 • De motivatie van werknemers onder de loep nemen
 • Erkenning en beloning strategisch gebruiken
 • Werknemers individueel en als team belonen
 • Zorgen voor betrokken personeel
 • De belangrijkste managementtaken beheersen
 • Mensen aannemen
 • Doelen stellen
 • Werknemers ontwikkelen door coaching en mentoring
 • De manager en het team
 • Virtuele werknemers managen
 • Prestaties meten en controleren
 • Middelen en technieken voor managen
 • Delegeren
 • Je boodschap overbrengen
 • De kunst van functioneringsbeoordelingen
 • Budgetten, boekhouding en andere geldzaken
 • Management en technologie
 • Technologie is macht
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethiek
 • Harde tijd voor harde managers
 • Omgaan met verandering en moraal
 • Disciplineren voor betere prestaties
 • Werknemers ontslaan als er niks anders op zit
 • Tien veel gemaakte managementfouten
 • Tien tips voor nieuwe managers
 • Tien tips voor de balans tussen werk en privé-leven
 • Een bedrijf beginnen
 • Economie
 • Inleiding tot de economie
 • Economie basis
 • Staathuishoudkunde
 • Macro-economie
 • Micro-economie
 • wat marketing was, is en zal zijn
 • klantonderzoeken
 • de omgeving van een organisatie te verkennen
 • Marketing
 • Consumentenmarketing
 • business marketing
 • dienstenmarketing
 • analyse van de markt
 • analyse van omgeving en concurrenten
 • analyse van de eigen organisatie
 • analyse van de eigen organisatie
 • SWOT-analyse uitvoeren
 • kwaliteit in organisaties
 • hoe de interne dienstverleningsprocessen te managen,
 • hoe marketingplannen te ontwikkelen,
 • hoe marketingplannen te implementeren,
 • Businessplan
 • Ondernemerschap of Entrepreneurschip 1
 • Ondernemerschap of Entrepreneurschip 2
 • Filosofie et management
 • Management en economie
 • Management en Coaching
 • Consultanting
 • Starten met een bedrijf

Adam Smith (5 juni 1723 - 17 juli 1790) was een Schotse moraalfilosoof en een pionier op het gebied van de politieke economie. (foto 1787).

Adam Smith (5 juni 1723 - 17 juli 1790) was een Schotse moraalfilosoof en een pionier op het gebied van de politieke economie. (foto 1787)

Bij Wuacademia slaag je altijd!

Hoe lang duurt de online professionele opleiding?
De opleiding duurt van 6 maanden tot één jaar.

Lestijden:
Met wuacademia studeert u in uw eigen tijd, in uw eigen tempo, op uw eigen manier en in uw eigen omgeving. U ontvangt de complete cursus in één, twee of drie zendingen thuis. Hierdoor kunt u altijd uw eigen tempo bepalen.

Hulp en Vakdocent
Wij helpen u graag! Tijdens de opleiding krijgt u alle hulp van uw persoonlijke docent. Je mag hem mailen. Uw persoonlijke docent kijkt uw huiswerk na en beantwoordt eventueel door u gestelde inhoudelijke vragen. Hij stuurt dit met correcties, een punt en nuttige tips naar jou terug.

Vereiste voorkennis:
Geen voorkennis nodig
(Niveau: beginners en gevorderd)

Starttermijnen:
U kunt op elk gewenst moment met een opleiding beginnen.

Certificaat:
Nadat u voor de Applicatietoets/examen bent geslaagd, krijgt u uw certificaat.

REALIZE YOUR AMBITION WITH WUACADEMIA

Lesgeld voor deze basisopleiding €500

 

INSCHRIJFFORMULIER ONLINE BASISOPLEIDING (pdf)

Niet geslaagd? Lesgeld terug!

Laagste-lesgeldgarantie!
Wuacademia garandeert de allerlaagste lesgelden van Nederland en Benelux.

 

 

Online Professionele opleiding Ondernemer Manager of Entrepreneur Manager
Frederick Winslow Taylor (Picture is over 100 years old)
Frederick Winslow Taylor (Picture is over 100 years old)
 

Een ondernemer (ook: zakenman, zakenvrouw of entrepreneur) is een persoon die iets onderneemt, en daarmee een of andere maatschappelijke bijdrage levert.
Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden. Niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming, wordt het doel gehaald of maakt de onderneming winst.
Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen. Kirzner beschreef de ondernemer als iemand die alert is op kansen. Vernieuwing is niet noodzakelijkerwijs een kenmerk van hetgeen een ondernemer teweeg brengt. Ondernemerschap is (behalve bij Schumpeter, Kirzner en enkele andere economen) een onderbelichte factor in de gangbare economische theorievorming. In de bedrijfskunde staat de rol van de ondernemer wel al langer in de aandacht. Ook psychologen, sociologen en antropologen hebben belangrijke inzichten bijgedragen over de ondernemer en diens ondernemend gedrag.
Een onderneming kan zowel een doel als een middel zijn. Sommige mensen zijn ondernemer om geld te verdienen, maar ze zouden ook gewoon ergens in loondienst kunnen gaan als ze daar meer zouden verdienen. Voor anderen hoort het bij hun beroep. Veel huisartsen, tandartsen, apothekers, kunstenaars, artiesten en boeren, kortom "vrije beroepen", zijn ondernemer. Er is ook een grote categorie mensen die ondernemer zijn omdat ze niet afhankelijk willen zijn van anderen (al zijn ze natuurlijk wel afhankelijk van hun klanten).
In het dagelijks spraakgebruik wordt soms ook de directeur die zelf niet de eigenaar van het bedrijf is als ondernemer aangeduid. Dat is onjuist. Als hij slechts arbeid levert en geen risico loopt met zijn vermogen is hij gewoon werknemer in dienst van het bedrijf.

Hybride ondernemerschap is het combineren van werknemerschap en ondernemerschap.

Een manager, leidinggevende of beheerder is iemand die managementactiviteiten beoefent. Als manager kun je bijna oneindig lang doorgroeien. Wanneer je leidinggevende ervaring opdoet, kun je deze in alle functies daarna toepassen. Je bent als manager nooit uitgeleerd.

Management is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. Management omvat het hebben van een visie, het maken van een plan (planning), dit (laten) uitvoeren en dit eventueel (laten) controleren en bijsturen. Onderdeel is ook het verzamelen van de benodigde middelen in de vorm van mensen, geld, techniek, grondstoffen, etc.; alles wat nodig is. Bij voorkeur effectief en efficiënt.

Management kan zowel op persoonlijk gebied betrekking hebben, als op organisatiegebied.

Met management wordt niet alleen het proces bedoeld, maar ook de mensen die het uitvoeren; de managers.

Photograph shows stock brokers working at the New York Stock Exchange.

Photograph shows stock brokers working at the New York Stock Exchange

Wilt u een professioneel Entrepreneur Manager worden? Wilt u carrière maken in de wereld van Entrepreneurship en Management? Dan is deze opleiding de perfecte keuze. Theorie en Praktijk gaan in deze opleiding hand in hand.

Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde:

 • Marketing
 • wat marketing was, is en zal zijn
 • klantonderzoeken
 • de omgeving van een organisatie te verkennen
 • Marketing
 • Consumentenmarketing
 • business marketing
 • dienstenmarketing
 • analyse van de markt
 • analyse van omgeving en concurrenten
 • analyse van de eigen organisatie
 • analyse van de eigen organisatie
 • SWOT-analyse uitvoeren
 • kwaliteit in organisaties
 • hoe de interne dienstverleningsprocessen te managen
 • hoe marketingplannen te ontwikkelen
 • hoe marketingplannen te implementeren
 • Inleiding
 • Management
 • Inleiding tot management en organisaties
 • Management vroeger en nu
 • Het werkterrein van de manager
 • De organisatiecultuur en –omgeving
 • Management in een wereldwijd omgeving
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek
 • Plannen
 • Het beslissingsproces
 • Planning
 • Strategisch management
 • Hulpmiddelen en technieken voor planning
 • Organiseren
 • Organisatiestructuur en –ontwerp
 • Communicatie en informatietechnologie
 • Human Ressource management
 • Verandering en innovatie
 • Leidinggeven
 • Gedrag in organisaties
 • Groepen en teams
 • Werknemers motiveren
 • Leiderschap
 • Controleren
 • Grondbeginselen van controle
 • Operations management en value chain management
 • Bedrijfsprestaties controleren
 • Management en organisatie
 • Effectieve werkorganisatie
 • Timemanagement
 • Organisatiestructuren en -processen
 • Interne organisatie
 • Werken met doelstellingen
 • Projectmatig werken
 • Logistiek en processen
 • Marketing en strategie
 • Kernbegrippen marketing
 • Marketingmix
 • Concurrentie
 • Reclame en PR
 • Product- en prijsbeleid
 • Strategie van de organisatie
 • Het marketingplan
 • Managementvaardigheden
 • Leidinggeven
 • Instrueren en delegeren
 • Motiveren
 • Communicatie en management
 • Onderhandelen en conflicten
 • Vergaderen en besluitvorming
 • Personeelsmanagement
 • Werving en selectie
 • Personeelsplanning
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Ziekteverzuim
 • Juridische aspecten
 • Ontwikkelen van personeel
 • Managen
 • Wat is management ?
 • De manager
 • De kernfuncties van management
 • De eerste stappen om een manager te worden
 • Aan de slag als manager
 • Leiderschap en management vergelijken
 • Een leider worden
 • Kenmerken van leiderschap
 • Gezamelijk leiden
 • Prestaties erkennen en belonen
 • Positive consequenties managen
 • De motivatie van werknemers onder de loep nemen
 • Erkenning en beloning strategisch gebruiken
 • Werknemers individueel en als team belonen
 • Zorgen voor betrokken personeel
 • De belangrijkste managementtaken beheersen
 • Mensen aannemen
 • Doelen stellen
 • Werknemers ontwikkelen door coaching en mentoring
 • De manager en het team
 • Virtuele werknemers managen
 • Prestaties meten en controleren
 • Middelen en technieken voor managen
 • Delegeren
 • Je boodschap overbrengen
 • De kunst van functioneringsbeoordelingen
 • Budgetten, boekhouding en andere geldzaken
 • Management en technologie
 • Technologie is macht
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethiek
 • Harde tijd voor harde managers
 • Omgaan met verandering en moraal
 • Disciplineren voor betere prestaties
 • Werknemers ontslaan als er niks anders op zit
 • Tien veel gemaakte managementfouten
 • Tien tips voor nieuwe managers
 • Tien tips voor de balans tussen werk en privé-leven
 • Een bedrijf beginnen
 • Economie
 • Inleiding tot de economie
 • Economie
 • Staathuishoudkunde
 • Macro-economie
 • Micro-economie
 • Econometrie
 • beschrijvende statistiek
 • Economie van China
 • Macro-economen
 • Micro-economisten
 • wat marketing was, is en zal zijn
 • klantonderzoeken
 • de omgeving van een organisatie te verkennen
 • Marketing
 • Consumentenmarketing
 • business marketing
 • dienstenmarketing
 • analyse van de markt
 • analyse van omgeving en concurrenten
 • analyse van de eigen organisatie
 • analyse van de eigen organisatie
 • SWOT-analyse uitvoeren
 • kwaliteit in organisaties
 • hoe de interne dienstverleningsprocessen te managen,
 • hoe marketingplannen te ontwikkelen,
 • hoe marketingplannen te implementeren
 • Businessplan
 • Ondernemerschap of Entrepreneurschip 1
 • Ondernemerschap of Entrepreneurschip 2
 • Ondernemerschap of Entrepreneurschip 3
 • Ondernemerschap of Entrepreneurschip 4
 • Filosofie et management
 • Management en economie
 • Management en Coaching
 • Consultanting
 • Starten met een bedrijf

Na afloop ben je helemaal klaar om aan de slag te gaan als professioneel Entrepreneur Manager!

Karl Heinrich Marx, econoom, filosoof en socioloog.

Karl Heinrich Marx, econoom, filosoof en socioloog

Bij Wuacademia slaag je altijd!

Hoe lang duurt de online professionele opleiding?
De opleiding duurt van 9 maanden tot één jaar.

Lestijden:
Met wuacademia studeert u in uw eigen tijd, in uw eigen tempo, op uw eigen manier en in uw eigen omgeving. U ontvangt de complete cursus in één, twee of drie zendingen thuis. Hierdoor kunt u altijd uw eigen tempo bepalen.

Hulp en Vakdocent
Wij helpen u graag! Tijdens de opleiding krijgt u alle hulp van uw persoonlijke docent. Je mag hem mailen. Uw persoonlijke docent kijkt uw huiswerk na en beantwoordt eventueel door u gestelde inhoudelijke vragen. Hij stuurt dit met correcties, een punt en nuttige tips naar jou terug.

Vereiste voorkennis:
Geen voorkennis nodig
(Niveau: beginners en gevorderd)

Starttermijnen:
U kunt op elk gewenst moment met een opleiding beginnen.

Diploma/Certificaat:
Nadat u voor de Applicatietoets/examen bent geslaagd, krijgt u uw Diploma/certificaat.

REALIZE YOUR AMBITION WITH WUACADEMIA

Niet geslaagd? Lesgeld terug!

Lesgeld voor deze online professionele opleiding €1500

 

INSCHRIJFFORMULIER ONLINE PROFESSIONELE OPLEIDING (pdf)

Laagste-lesgeldgarantie!
Wuacademia garandeert de allerlaagste lesgelden van Nederland en Benelux.

 
Representation of a university class in the 1350s
Representation of a university class in the 1350s
 
Location of the World
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Opleidingen/Thuisstudies

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT
Manager
Manager Filosoof
Entrepreneur manager
Manager Econoom
MBA Basics
MBA Primer
MBA Persona
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA ...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Opleidingen)
Marketing
Marketing Specialist
Marketing Coach
Marketing Adviseur
Online Marketing
Internetmarketing
Internetmarketing Specialist
E-mail Marketing
E-mail Marketing Specialist
Marketing en management
Marketing Manager
S. E. Marketing Specialist
Evenementenmarketing
Event Marketing Specialist
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Marktonderzoek
Marktonderzoeker
Marktonderzoek Specialist
Communicatie
Communicatie Specialist
Marketing en Communicaitiemedewerker
Marketing en Communicatiespecialist
Verkoper
Verkoopspecialist
Verkoopspecialist Detailhandel
Succesvol verkopen
Verkoopleider
Verkoopmanager/Sales manager
Verkoopdirecteur/Sales Executive
Start je eigen reclamebureau
Grafisch vormgever (DTP)
Reclame (basis)
Reclamemaker
Reclame Specialist
Reclamevormgever/Ontwerper
Reclametekenaar en illustrator
Reclamevormgeving
Art-director reclamebureau
Reclameschilder/Tekenaar
Reclametekenaar en DTP'er
Event Management
Event Management Specialist
Evenementen Organisator
Event Planning Specialist
Copywriter
Pro Tekstschrijver/Copywriter
Copywriter Specialist
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN, ADMINISTRATIE & HANDEL (Opleidingen)
Economie (basisopleiding)
Econoom / Economist
Bedrijfseconoom
Administrateur
Financieel Management (basis)
Financial assistant
Financieel manager
Financiën voor Manager
Financiële management
Financiële professional
Accountingmanager
Accountant
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Financial Trader/Market Maker
DayTrader
Officemanager
Bedrijfsrekenen/Business Math
Basiskennis boekhouden (BKB)
Basiskennis calculatie (BKC)
Inkomstenbelasting voor particulieren
Praktijkdiploma boekhouden
...
SECRETARIELE OPLEIDINGEN
Telefoniste/Receptioniste
secretaresse/Baliemedewerker
Administratief Medewerker
Juniorsecretaresse
Secretaresse
Professioneel Secretaresse
Juridisch Secretaresse
Managementassistent
Directiesecretaresse
Notulist/Notuleren
Officemanager
...
ZELFSTANDIG ONDERNEMEN
Zelfstandig Adviseur
Verkoper
Ondernemer / Entrepreneur
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Financieel Assistent
Accountant
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Life Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Webwinkel starten
Nagelstyling
Thuiskapper
Eigen kaosalon starten
Weddingplanner
Digital Fotografie
Beroepfotograaf
Imago Stylist(e)
Journalistiek
Detective
Criminologie
Start je eigen winkel
Evenementen organisator
Mode ontwerper/designer
Mode ondernemer
Mode stylist
Songwriter/Liedjesschrijver
Scenario schrijver
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Wedding planner
...

ACADEMIE VOOR AGRONOMIE, LANDBOUW & WETENSCHAP
Landbouwkunde of agronomie
Landbouweconomie
Ecologie en milieu
Milieuwetenschap
Tuinbouwer
Viticultuur
Œnologie
Vinoloog
Ampelografie
Sommelier
Zythologie
Tropische Landbouw
Mediterrane Landbouw
Biologische landbouw
Ecologische landbouw
Verticale landbouw
...

ACADEMIE VOOR PSYCHOLOGIE, COACHING & PERSOONLIJK ONTWIKKELING
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Psychologie (basis)
Algemene Psychologie
Psycholoog
Arbeids/organisatiepsycholoog
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (Opleidingen)
Management & Filosofie
Praktische Bedrijfskunde
Basiskennismanagement
Managementassistent
Assistent Management
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Personeelsmanagement
Logistiek Medewerker
Logistiek Management
Kwaliteitsmanagement
Timemanagement
Projectmanagement
Strategisch Management
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Webshop starten
Verkoper en Webmaster
Succesvol ondernemen-zzp'er
Marketing management
Music Management
Music Management Specialist
Event Management
Event Management Specialist
Praktisch Eventmanagement
Verandermanagement
Specialist Verandermanagement
Sport Management
Sport Management Specialist
Hotel Management
Hotel Management Specialist
Management & Organisatie
Leisuremanagement/Toerisme en recreatie
Leisuremanagement/Resorts en Events
Facility Management
Pro. Weddingplanner
Vrijetijdsmanagement Bedrijfsvoering
Vrijetijdsmanagement Productontwikkeling
Veiligheidsmanagement
Human Resource Management
Operations Management
Strategisch Management
Marketing Management
Procesmanagement
Financieel Management
ICT- en Middelen Management
Informatiemanagement
Configuratiemanagement
Thesauriebeheer
Risicomanagement
Managementmodellen
Workflow Management
Crisis Management
Procurement Management
Supply Chain Management
Enterprise Resources Planning
Customer Relationship Man.
Business Automation & Workflow
Business Intelligence BI
VoIP Enterprise Telephony
IT Information Technology
General Control Theory
Feedback Control System
Management by Exception
...

ACADEMIE VOOR FILOSOFIE, SOCIALE WETENSCHAPPEN & PSYCHOLOGIE (Opleidingen)
Filosofie (basis)
Filosoof
Filosofie voor Manager
Manager Filosoof
Filosoof Manager
Filosofisch Counsellor/Coach
...

ACADEMIE VOOR FILM & TV (Hollywood in Groningen)
Camera
Acteren voor film en tv
Acteren voor theater
Film en TV producer
Film Regie
Tv regie
Pro videofilms maken
Scenario schrijver
Storyboardtekenen
Montage film/video
Adobe Premiere
Digitale Videobewerking
Animaties met Flash
...

ACADEMIE VOOR AUDIO ENGINEERING, 3D & GAME DESIGN
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Studio/Producer
Home Studio/composer
3D Animation Artist
3D Graphics Artist
Game Designer
Maya
Cinema 4D
3Ds Max
Gamemaker
AutoCAD
XNA
Adobe After Effects
...

ACADEMIE VOOR WEBDESIGN, EN GRAFISCHE VORMGEVING
Webmaster
Webdesigner
HTML
Dreamweaver CS5
Fireworks CS5
Flash CS5
Grafisch vormgever (DTP)
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
QuarkXpress
Adobe InDesign CS5
Adobe Premiere CS5
Digitale Videobewerking
Digital Fotografie
...

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN
Houtsculptuur
Tekenen en schilderen
Pro Tekenaar kunstschilder
Landschappen
Aquarelleren
Portret voor beginners
Illustratief Tekenen
Cartoon/striptekenen
Grafische Roman
Manga Tekenen
Perspectief Tekenen
Tekenen en schilderen
Pro Tekenaar kunstschilder
...

ACADEMIE VOOR CREATIEF SCHRIJVEN, LITERATUUR. MUZIEK EN KUNST
korte verhalen schrijver
Romans schrijver
Misdaadverhalen schrijver
Liefdesverhalen schrijver
Grafische Roman schrijver
Scenario schrijver (film/tv)
Songwriter/Liedjesschrijver
Gedichten en Liedjes (basis)
Poëet en Liedjesschrijver
Copywriter
Songwriter & muziekproducer
Songwriter & audio engineer
...

ACADEMIE VOOR AUDIO, DANS & MUZIEK
Studiotechnicus/Producer
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Home-Studio-Composer
Gitaar spelen
Basgitaar spelen
Keyboard spelen
Drummen
Harmonica spelen
Congas spelen
Djembe & Ngoma speler
Master of djembe & Ngoma
Songwriter/Liedjesschrijver
Zingen
Hip Hop dans
Pro. Hiphopper
Rock dans
Salsa dans
Pro. Salsa danser / Salsero
Afrikaans Dans
Master in Afrikaanse dans, choregraaf en docent
...

MBA Opleidingen (Master of Business Administration)

ACADEMIE VOOR BUSINESS MANAGEMENT & FILOSOFIE
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA
MBA Persona
MBA Primer
MBA Basics
...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Master of Business Administration MBA)
MBA in Marketing
MBA in Marketing en Management
MBA in Marketing en Verkoop
MBA Marketing en Communicatie
MBA in Marketing en Reclame
MBA in Internetmarketing
MBA in Reclame
MBA in Reclame en Verkoop
MBA in Reclame & Communicatie
MBA in Communicatie
MBA in Business Communication
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN EN ADMINISTRATIE (MBA - Master of Business Administration)
MBA in Economics
MBA in Public Administration
MBA in Financieel Management
MBA in Finance
MBA in Finance & Accounting
MBA in E-Government & Admin.
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (MBA - Master of Business Administration)
Philosophical MBA
MBA in Management
MBA in Strategie
MBA in Entrepreneurship
MBA in Project Management
MBA in Business Planning
MBA in Human Resource Manag.
MBA in Filosofie & Management
MBA in Filosofische Coaching
MBA in Musicmanagement
MBA in Informatie Management
MBA Operations Management
MBA International Management
...

ACADEMIE VOOR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
MBA in Information Technology Management-CIO
MBA in CRM
MBA in ERP
MBA in SCM and Purchasing
MBA in Business Intelligence BI
MBA in BPM and Workflow M.
MBA in Systems Management and Internet Telephony VOIP
MBA in Information Security Management (Computer Security Management)
MBA in Webdesign SEO and e-Busines
MBA in Webmastering, SEO and Internet Marketing
MBA in Webmastering, Web design and DTP
...

Portrait de PLATON

Plato (Athene, ca. 427 – aldaar, 347 v.Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was ook de stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen.

 
 
 

 
CONTACT
 
Copyright © 2006, Wuacademia/Wuacademy, All Rights Reserved