WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (WUACADEMY)
AMERICAN ENGLISH DUITS RUSSIAN PORTUGUESE ITALIAN SPANISH Congo et l'Union Africaine CHINA JAPAN NEDERLANDS, VLAAMS FRANÇAIS
English Kies de beste Schrijvers, Kunstenaars, Uitvinders en Politicus van over de hele wereld.
Koop op de wereldmarktplaats - Boek/Kunstwinkel
Wuacademia volksuniversiteit
SCHRIJFWEDSTRIJDEN  /  KUNSTWEDSTRIJDEN EN UITVINDING WEDSTRIJDEN VOOR UITVINDERS
Academie voor Management, Kunst, Wetenschap, Technologie en Cultuur
Het organiseren van concoursen en het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van kunst en cultuur. Dat zijn de doelen van Stichting WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY (in samenwerking met het bedrijf WUACADEMIA)
UITGEVERIJ PRODUCTIE (Film en Media) CONSULTING TALEN World Management and Knowledge Forum MUSEUM en FESTIVAL
 
 
  

...


 
TALEN VAN DE WERELD
 
POËZIEWEDSTRIJD - WEDSTRIJD FLASH FICTION - WEDSTRIJD SLAM/RAP (CONCOURS DE POÉSIE, CONCOURS DE FLASH FICTION ET CONCOURS DE SLAM/RAP)

Type: gedicht of poëzie, flas fiction, slam/rap schrijven en voorlezen voor het publiek (en voor de camera van WUACADEMIA TV) - Il s'agit d'écrire une oeuvre et de la lire devant le public ou devant la camera. On juge l'oeuvre et la performance de l'artiste.
Deadline/date limite: 18 SEPTEMBER 2016
Deelname/participation: Groningen, Nederland & international (Nederlands, Français, English and other languages)
Stemmen/Vote (Publieksjury): op zaterdag 24 september 2016 (tijdens het "Diner met poëzie en verhalen"). C'est le public du diner poétique qui votera. Il y aura aussi des prix du jury composé des professionnels.
Resultaten/Resultat: op zaterdag 24 september 2016 (Le samedi 24 septembre 2016).
Prijzen/Prix: certificaat + publicatie in een bundelboek, internationale promotie + lauwering op 24 september 2016 tijdens het WUACADEMIA FORUM FESTIVAL te Groningen.
Deelnamekosten: €0

KLIK HIER OM UW WERK OP TE STUREN

 
WUACADEMIA organise/organiseert un/een
DINER POÉTIQUE
DINER MET POËZIE EN VERHALEN
Datum/Date : Samedi 24 septembre 2016 / zaterdag 24 september 2016
Tijd/Horaires : de 16h30 à 21h
Locatie/Lieu : Buurtcentrum Heerdenhoes (Groningen, Pays-Bas)
Adres/Adresse : Isebrandtsheerd 97
9737 LK, Groningen
Un diner assaisonné des performances des : poètes, nouvellistes, conteurs, musiciens et danseurs.
La cuisine naturelle Africaine de TINA KEUKEN rimera avec la lecture des poèmes et nouvelles, les contes, la musique et la danse.
Ça sera aussi l’occasion de présenter officiellement plusieurs anthologies et livres édités par WUACADEMIA. Et évidemment les remises des Prix.
 
TALEN VAN DE WERELD
"On average, a language dies out every other week" (Unesco)
 

FRANS

ENGELS
CHINEES
DUITS
Nederlands
KIKONGO

LINGALA

SWAHILI

KONGOKITUBA (KITUBA)
KONGOLADI (KILADI)
1 Bonjour / Salut! Hello 你好 (nǐ hǎo) Hallo Hallo
Mavimpi (Mbote)

Mbote

Habari

Mavimpi Mbote
2 Bonsoir Good evening 晚上好 (wǎn shàng
hǎo)
Guten Abend Goedenavond
Mpimpa mbote

Butu malamu

Habari ya jioni

Mpimpa ya mbote Mpimpa mbote
3 Mon nom est Bikouta My name is Bikuta 名字Bikuta Mein Name ist Bikouta Mijn naam is Bikuta
Nkumbu ami Bikuta

Kombo na nga Bikuta

Jina langu ni Bikuta

Nkumbu a munu Bikuta Nkumbu ani Bikuta
4 Quel est votre nom? What's your name? 你叫什麼名字 Wie ist Ihr Name? Wat is je naam?
Nkumbu aku nani

Kombo na yo nani

Nini jina lako?

Nkumbu na nge nani Nkumbu aku nani
5 Parlez lentement Speak slowly 慢慢地說 Sprechen Sie langsam Spreek langzaam
Vova malembe

Loba malembe

Kusema polepole

Kuzonza malembe Zonza malembe
6 Comment ça va? How are you? 你怎麼樣 Wie geht es Ihnen? Hoe gaat het? Siemi? (Kolele?) Ndenge nini? Habari gani? Nge me siama? Kolele?
7 Ça va bien Things are going well (I'm fine) 事情進展順利 Es läuft gut Het gaat goed N'siemi (n'kolele) Kitoko (Nazali malamu) Mimi niko mzima Mu kele mbote N'kolele kuani
8 Je ne vais pas bien (Ça va mal) I am not fine 不精 Ich bin nicht fein Ik ben niet goed Ki siemi ko (Ka n'kolele ko) Nazali malamu te Mimi si vizuri Mu kele mbote ve Ka n'kolele ako
7 Qu'est-ce qui ne va pas bien? What is not well? 是什麼 Was ist nicht gut? Wat is niet goed? Nkia diambu? Likambo nini? Je, ni vizuri? Yinki kele mbote ve? Ntia diambu kua
8 J'ai faim I'm hungry 我餓了。 Ich bin hungrig Ik heb honger Nsatu kudia jena yami Nazali na nzala Mimi nina njaa Mu kele na nsatu ya kudia Nsatu kudia ye nani
9 Voulez-vous manger avec moi? Will you eat with me? 你會我嗎 Willst du mit mir essen? Wil je eten met mij? Zololo kudia ye mono? Olingi kolia na ngai? Je, kula na mimi? Nge zola kudia na munu? Zolele kudia na meno?
10 Oui Yes Ja Ja Inga Nalingi Ndiyo Mumezola Nzololo
11 Allons manger Let's eat Lasst uns essen Laten we eten Tuenda tua dia Tokende ko lia Hebu kula Beto kuenda kudia Tuenda tua dia
12 Voulez-vous une cigarette? Do you want a cigarette? 你要一支香煙 Wollen Sie eine Zigarette? Wil je een sigaret? Fumu zololo? Olingu likaya? Je, unataka sigara? Mu pesa nge sikaleta? Fumu zololo?
13 Non No 沒有 Nein Nee Kani Te Si Ve Kani
14 Je ne fume pas I do not smoke 我不抽煙 Ich rauche nicht Ik rook niet Ki nuanga fumu ko Na melaka likaya te Mimi si moshi Mu ke kunuaka sikaleta ve Ka ni nuanga fumu ko
15 Voulez-vous boire du vin? Would you drink wine? 你會喝酒 Möchten Sie Wein trinken? Wil je wijn drinken? Vinu u nua? Oko mela vinu? Je, wewe kunywa mvinyo? Nge ke kunua vinu? Vinu nua?
16 Un peu A little 一點點 Ein wenig Een beetje Fioti Moke kidogo Ya fioti (ya mingi ve) Fioti
17 Voulez-vous boire de l'eau? Do you drink water? 喝水 Trinken Sie Wasser? Wil je water drinken? Langu u nua? (maza u nua?) Oko mela mayi? Je, kunywa maji? Nge ke kunua maza Mamba nua?
18 Beaucoup Much Viel Veel Ma mingi Ebele Mengi Mingi Ma mingi
19 Vous êtes gentil (Vous êtes bienveillant) You're a good man 是個好人 Du bist ein guter Mann Je bent een goed man Ngeye muntu a mbote Ozali moto malamu wewe ni mzuri Nge kele muntu ya mbote Nge muntu a mbote
20 Merci Thank you 謝謝 Dank Dank u (Bedankt) Matondo Botondi Asante Mume tonda nge Matondo
21 Au revoir Goodbye 再見 Tschus (Auf Wiedersehen) Tot ziens
Kia nkoyi

Kendeke malamu

kwaheri

Nge kunda mbote Tia nkoyi
 
Numbers in the KAQCHIKEL language
 
Linguist : Nikte Sis Iboy
Image & sound : José Reynès
Editing : Caroline Laurent
 
Colors in the Benga language
 
Linguist : Patrick Mouguiama-Daouda
Image and sound : Muriel Lutz
Editing : Caroline Laurent
 
Body parts in the Akele language
 
Linguist: Jean-Marie Hombert
Camera and sound: Luc-Henri Fage
Translation: Hugues Awanhet
Editing : Caroline Laurent
 
Expressions of current use in the MPONGWÈ language
 
Linguist : Patrick Mouguiama-Daouda
Camera and sound : Muriel Lutz
Editing: Caroline Laurent
 
Weekdays in the MPONGWÈ language
 
Linguist: Patrick Mouguiama-Daouda
Camera and sound : Muriel Lutz
Editing: Caroline Laurent
 
"on average, a language dies out every other week" (Unesco)
 
Taal is een typisch menselijk communicatiesysteem dat betekenis weergeeft. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen geschreven taal en gesproken taal.
 

Continent

Bevolking

Levende talen

Percentage

Asia
4,03 milliarden (60,5 %)

2165

33 %

Afrika
1 milliard (14,0 %)

2011

30 %

Oceanië
34 miljoen (0,5 %)

1302

19 %

Amerika
911 miljoen (13,7 %)

1000

15 %

Europa
731 miljoen (11,3 %)

225

3 %

Totaal
6,793 milliarden (100 %)

6703

100 %

There are approximately 6703 languages spoken worldwide today. However, half of these are likely to disappear within this century. Alongside these languages, entire sections of human culture are threatened with extinction.
 
Les langues du monde
Talen
Taal is een typisch menselijk communicatiesysteem dat betekenis weergeeft. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen geschreven taal en gesproken taal.

 

Location of the World
 

Algemeen
De meeste gesproken talen hebben tevens een alfabet of een ander op de spraak gebaseerd schriftsysteem waarmee taaluitingen kunnen worden vastgelegd. In de geschreven taal worden de equivalenten van klanken in de gesproken taal weergegeven door middel van een alfabet van min of meer arbitraire symbolen, ofwel schrifttekens, die ook wel grafemen worden genoemd. Deze symbolen vormen de bouwstenen, en deze bouwstenen worden door middel van een taalspecifiek regelsysteem, de grammatica, tot betekenisvolle eenheden - woorden, zinsdelen, zinnen en op het hoogste niveau hele teksten - gerangschikt. Deze kenmerken onderscheiden menselijke taal van alle andere vormen van communicatie (zie ook Taal bij dieren en planten). Het bestuderen van alle aspecten van de menselijke taal is het onderwerp van de taalkunde. Recent zijn echter ook binnen de psychologie interessante evoluties gemaakt op vlak van theorievorming over taal. Met name binnen het behaviorisme werd de Relational Frame Theory uitgewerkt en onderzocht. De theorie gaat volledig over taal (verbaal gedrag) en cognitie.

Taal als proces
Taal kan in principe op vier verschillende manieren worden gebruikt. Taalgebruik is namelijk gebaseerd op het vermogen om geschreven of gesproken taal te begrijpen of te produceren. Men spreekt dan respectievelijk van lezen, schrijven, spraakperceptie en spraakproductie.

Hoofdkenmerken
Alle talen beschikken in zowel de gesproken als de geschreven vorm over een eigen woordenschat ofwel lexicon, en een regelsysteem dat grammatica of syntaxis genoemd wordt om alle elementen uit de woordenschat tot welgevormde zinnen te verenigen. Een van de onderdelen van de grammatica van een taal is/zijn de vaste volgorde(n) van afzonderlijke woorden en woordgroepen.

 
Fonetiek/Fonologie
De belangrijkste reden waarom taal uitsluitend door mensen kan worden voortgebracht is, dat de fundamentele klanken waaruit spraak bestaat kenmerkend zijn voor het speciaal hiervoor ontworpen menselijke spraakkanaal. Hoe dit precies in zijn werk gaat is het onderwerp van de fonetiek en de fonologie, twee deelgebieden binnen de taalkunde.
 
Taal en hersenen
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen taalvermogen en de werking van de menselijke hersenen, ook wel bekend als neurolinguïstiek. De hamvraag is hierbij welke gebieden in de hersenen precies gespecialiseerd zijn in het verwerken (begrijpen en spreken) van woorden en zinnen. Er zijn aanwijzingen dat de betekenis en grammatica van zinnen in specifieke delen van de hersenen worden verwerkt. Doorgaans wordt aangenomen dat het gebied van Wernicke en het gebied van Broca in de linker hersenhelft een belangrijke functie hebben in het begrijpen en spreken van taal. Beschadigingen in deze gebieden gaan dus vaak gepaard met stoornissen in het begrijpen en spreken van taal, zoals alalie en afasie.
 

Taal en evolutie
Hoewel het taalvermogen, inclusief het begrijpen en kunnen toepassen van regels van grammatica en syntaxis, uniek lijkt voor mensen, is het moeilijk te doorgronden volgens welk scenario dit zich in de loop van de evolutie heeft ontwikkeld. Grofweg staan hier twee standpunten tegenover elkaar :

  • Het ontstaan van taal was een gevolg van een taalmodule, een gespecialiseerd gebiedje in de hersenen.
  • De ontwikkeling van taal was het resultaat van een geleidelijke toename van hersenmassa en intelligentie (ook wel encefalisatie genoemd). Deze verklaring lijkt beter te rijmen met het feit dat de mens zich in cognitief opzicht in meerdere opzichten van andere primaten onderscheidt. Dus niet alleen wat betreft taalvermogen maar ook wat betreft vermogens als bewuste reflectie, mentaal voorstellingsvermogen en abstract denken. Het lijkt bovendien onwaarschijnlijk dat dergelijke vermogens aan een specifiek gebiedje of module in de hersenen zijn toe te schrijven.

Indeling en categorisatie
Op grond van bepaalde specifieke kenmerken kunnen talen op allerlei verschillende manieren worden gecategoriseerd. Talen kunnen op grond van hun historische ontwikkeling worden gerangschikt in een bepaalde taalfamilie. Andere indelingen - met name die in synthetische versus analytische talen - zijn gebaseerd op syntaxis en morfologie. Weer andere indelingen zijn gebaseerd op het aantal moedertaalsprekers, waarbij meer in het bijzonder de volgende onderscheiden worden gemaakt.

 

Natuurlijke talen
Met "natuurlijke talen" worden alle talen bedoeld die in de loop van de geschiedenis bij verschillende etnische groepen ontstaan zijn en van generatie op generatie worden doorgegeven. Natuurlijke talen kunnen verder worden onderverdeeld in dode en levende talen.

Levende en dode talen
Levende talen kunnen worden omschreven als die talen die als moedertaal worden aangeleerd en waarmee door een kleine tot betrekkelijk grote groep mensen wordt gecommuniceerd. Voorbeelden van levende talen zijn: het Arabisch, Hindi, Italiaans,Engels, Nederlands en (Nieuw-)Grieks.

Dode talen zijn talen die niet meer als moedertaal worden aangeleerd. Voorbeelden van dode talen zijn: het Sanskriet, Oud-Grieks, Etruskisch, Fenicisch en Latijn.

Standaardtaal en dialect
Het gangbare onderscheid tussen standaardtaal (met een over het algemeen hoge status) enerzijds en dialect of streektaal (met een over het algemeen wat lagere status) anderzijds wordt in de taalkunde bij voorkeur niet gemaakt, omdat dit onderscheid willekeurig en vooral ook politiek bepaald is. De Chinese talen worden vaak als dialecten van dezelfde taal beschouwd, maar verschillen onderling evenveel als de verschillende Romaanse talen. Taalkundigen geven doorgaans de voorkeur aan maatschappelijk minder beladen begrippen als variëteit en streektaal. Zie hiervoor ook taalgebruik.

Daar lang niet alle talen beschikken over gestandaardiseerde vormen, is het vaak niet uit te maken is of twee groepen sprekers dezelfde variëteit spreken of varianten van één variëteit. Het aantal talen op de wereld is daarom niet te bepalen. Om toch een houvast te hebben wordt het aantal vaak op zes- à zevenduizend geschat, maar dit aantal zou veel hoger kunnen liggen als bepaalde dialecten ook als taal worden beschouwd. Dit zou tevens gedeeltelijk kunnen verklaren waarom er volgens deze theorie eeuwen geleden veel meer talen (ca. vijftienduizend) werden gesproken dan nu, terwijl de wereldbevolking sindsdien juist zeer sterk is toegenomen.
 

Kunsttalen
Met name in de 19e en de 20e eeuw zijn er ook diverse talen geconstrueerd. Deze worden kunsttalen of ook wel "hulptalen" genoemd, om ze van de "echte", natuurlijke talen te onderscheiden. Een hulptaal is in het algemeen een taal die de internationale communicatie moet vergemakkelijken, dus een lingua franca (dit laatste kan ook een natuurlijke taal zijn).

Talen als het Esperanto (dat hoofdzakelijk is gebaseerd op verschillende Indo-Europese talen), Ido en Interlingua zijn voorbeelden van hulptalen. Dit soort talen wordt ook wel auxlang genoemd, wat staat voor auxiliary language. Ook de term IAL wordt wel gebruikt, wat staat voor international auxiliary language.

Als een kunsttaal eenmaal door kinderen als moedertaal is verworven, is ze in die zin niet meer van de natuurlijke talen te onderscheiden. Het Esperanto heeft inmiddels echte moedertaalsprekers, en bezit aldus een fundamentele eigenschap van een natuurlijke taal.

Als hyperoniem voor alle kunsttalen is de term conlang bedacht, hetgeen staat voor constructed language. Onder de conlangs die geen auxlang zijn vallen alleen de echte fantasietalen, zoals de in het Midden-aarde van Tolkien gesproken talen of het Klingon uit de televisieserie Star Trek.

Maar eigenlijk zijn ook de standaardtalen tot op zekere hoogte geconstrueerd. Een deel van de woordenschat en de grammatica wordt door instanties en autoriteiten en vastgesteld. In veel talen worden woordvormingen met behulp van morfemen uit het Latijn en Oudgrieks gemaakt, zoals bij relatief nieuwe Nederlandse woorden als televisie (Grieks "tele" = ver, Latijn "visio"= zicht) en allochtoon (Grieks "allos"= ander en "chtonos"= aarde, land). Dergelijke nieuwvormingenen worden neoconstructies of neologismen genoemd.

In al deze gevallen gaat het om talen die, soms in een denkbeeldige wereld, tussen mensen worden gesproken. Daarnaast zijn er talen die weinig of helemaal niet worden gesproken, zoals wiskundige formalismen, diagramtechnieken, en programmeertalen. Deze worden gebruikt voor specialistische toepassingen, niet voor algemene communicatie.

Het begrip "taal" in ruimere zin
Het begrip "taal" wordt bij uitbreiding ook gebruikt voor andere dan de hierboven beschreven vormen van menselijke en niet-menselijke communicatie.

Vergelijkbare systemen
Het geheel aan commando's waarmee een machine - bijvoorbeeld een computer - wordt bediend, wordt wel machinetaal genoemd. Het gaat hier om een taal omdat de betekenis niet alleen door de commando's wordt bepaald, maar ook door de manier waarop ze gecombineerd zijn. Maar die grammatica is eenvoudig, en de betekenis wordt geheel bepaald door de werking van de machine in kwestie. Een programmeertaal daarentegen is een voor het programmeren van machines ontworpen taal die wordt vertaald naar machinetaal, en in tegenstelling tot machinetaal allerlei mechanismen uit natuurlijke taal kan bevatten, zoals naamgeving en ingewikkelde grammatica, zodat programma's voor de programmeur gemakkelijker te begrijpen en te construeren zijn.

Een programmeertaal is dus niet op te vatten als een coderingsysteem voor talen, zoals Morse, Braille, steno, ASCII of Unicode: dit zijn geen talen, maar alfabetten, spellingssystemen om tekst mee te noteren, die dan ook niet aan een bepaalde taal gebonden zijn, hoewel er wel taalspecifieke varianten kunnen bestaan.

Een taal kan ook grafisch van aard zijn. Grafische talen zijn meestal erg beperkt in toepassingsgebied, grammatica, en uitdrukkingsmogelijkheden. De verkeersborden bijvoorbeeld vormen nauwelijks een taal: weliswaar bestaan er systematische combinaties van verkeersborden, maar de manier van combineren geeft geen speciale betekenis: die wordt volledig bepaald door de betekenis van elk bord afzonderlijk. Dit is anders bij allerlei diagramtechnieken die in technische disciplines worden gebruikt: daarin hangt de betekenis van het geheel wel degelijk af van de manier waarop de onderdelen zijn gecombineerd. Voor veel ervan geeldt echter dat ze direct corresponderen met een andere niet-grafische taal, en daarom eerder als notatie dan als zelfstandige taal te beschouwen zijn. Voorbeelden uit de informatica zijn stroomdiagrammen, die corresponderen met programma's in een imperatieve programmeertaal, of UML-klassendiagrammen, die corresponderen met onderdelen van programma's in een objectgeoriënteerde programmeertaal.

 
Taal bij dieren en planten

Het gebruik van geschreven taal en gesproken taal onderscheidt de mens van alle andere levensvormen. Niettemin worden communicatiesystemen van veel diersoorten zoals (bijen, dolfijnen, walvissen) soms ook wel als een soort taal beschouwd. Deze systemen verschillen echter fundamenteel van de menselijke taal. Ten eerste kan in de "taal" van dieren anders dan met talen van mensen niet over wetenschappelijke en/of culturele onderwerpen gesproken worden: in bijentaal kan waarschijnlijk alleen gecommuniceerd worden over de plaats waar zich nectar bevindt. Hetzelfde geldt voor wat bij planten als communicatie beschouwd mag worden.

Terwijl ieder mens die onder normale omstandigheden opgroeit in de loop van zijn of haar eerste levensjaren een moedertaal aanleert, is het tot nu toe niet gelukt om niet-menselijke primaten- met name chimpansees - het passieve taalniveau van een kleuter aan te leren. Niettemin zijn er in deze richting enige successen geboekt; gebleken is dat sommige apen woorden voor bepaalde voorwerpen aan dat voorwerp zelf kunnen verbinden, net als kinderen tussen de 1 en 3 jaar. Hieruit blijkt dus dat de menselijke taal weliswaar uitsluitend door de mensen zelf kan worden geproduceerd, maar dat het systeem in principe voor andere diersoorten toegankelijk is - althans tot op zekere hoogte: bij dieren blijven er fundamentele beperkingen in vaardigheden die waarschijnlijk essentieel zijn voor echte taal. Ook huisdieren schijnen bepaalde in de menselijke taal uitgesproken bevelen goed te begrijpen, maar daarbij worden alleen een vaste reeks commando's gebruikt, waaarvan de "betekenis" voor elk commando een vaste handeling van het dier is, wat met eenvoudige conditionering tot stand wordt gebracht; de communicatie is te eenvoudig van vorm en betekenis om taal genoemd te kunnen worden.
 
Gebarentaal

Gebarentalen worden vooral gebruikt door dove mensen. Gebarentalen zijn, anders dan veelal wordt aangenomen, volledige communicatiesystemen, met een even arbitraire relatie tussen de gebruikte symbolen en de betekenis als bij gesproken talen het geval is.
In Vlaanderen gebruikt men de Vlaamse Gebarentaal en in Nederland de Nederlandse Gebarentaal. Gebarentalen dienen onderscheiden te worden van andere gebarensystemen zoals pantomime, en de ook door doven gebruikte spraakondersteunende systemen zoals Nederlands met Gebaren. Er bestaan tevens gebarenschriften om gebarentaal mee neer te schrijven.

 
 
 
 
 
 
 


 


 

Opleidingen/Thuisstudies

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT
Manager
Manager Filosoof
Entrepreneur manager
Manager Econoom
MBA Basics
MBA Primer
MBA Persona
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA ...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Opleidingen)
Marketing
Marketing Specialist
Marketing Coach
Marketing Adviseur
Online Marketing
Internetmarketing
Internetmarketing Specialist
E-mail Marketing
E-mail Marketing Specialist
Marketing en management
Marketing Manager
S. E. Marketing Specialist
Evenementenmarketing
Event Marketing Specialist
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Marktonderzoek
Marktonderzoeker
Marktonderzoek Specialist
Communicatie
Communicatie Specialist
Marketing en Communicaitiemedewerker
Marketing en Communicatiespecialist
Verkoper
Verkoopspecialist
Verkoopspecialist Detailhandel
Succesvol verkopen
Verkoopleider
Verkoopmanager/Sales manager
Verkoopdirecteur/Sales Executive
Start je eigen reclamebureau
Grafisch vormgever (DTP)
Reclame (basis)
Reclamemaker
Reclame Specialist
Reclamevormgever/Ontwerper
Reclametekenaar en illustrator
Reclamevormgeving
Art-director reclamebureau
Reclameschilder/Tekenaar
Reclametekenaar en DTP'er
Event Management
Event Management Specialist
Evenementen Organisator
Event Planning Specialist
Copywriter
Pro Tekstschrijver/Copywriter
Copywriter Specialist
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN, ADMINISTRATIE & HANDEL (Opleidingen)
Economie (basisopleiding)
Econoom / Economist
Bedrijfseconoom
Administrateur
Financieel Management (basis)
Financial assistant
Financieel manager
Financiën voor Manager
Financiële management
Financiële professional
Accountingmanager
Accountant
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Financial Trader/Market Maker
DayTrader
Officemanager
Bedrijfsrekenen/Business Math
Basiskennis boekhouden (BKB)
Basiskennis calculatie (BKC)
Inkomstenbelasting voor particulieren
Praktijkdiploma boekhouden
...
SECRETARIELE OPLEIDINGEN
Telefoniste/Receptioniste
secretaresse/Baliemedewerker
Administratief Medewerker
Juniorsecretaresse
Secretaresse
Professioneel Secretaresse
Juridisch Secretaresse
Managementassistent
Directiesecretaresse
Notulist/Notuleren
Officemanager
...
ZELFSTANDIG ONDERNEMEN
Zelfstandig Adviseur
Verkoper
Ondernemer / Entrepreneur
Creditmanagement
Creditmanagement Specialist
Trader
Basiskennis Boekhouden
Boekhouder
Houder Administratiekantoor
Financieel Assistent
Accountant
Belastingconsulent
Belastingadviseur of Fiscalist
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Life Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Webwinkel starten
Nagelstyling
Thuiskapper
Eigen kaosalon starten
Weddingplanner
Digital Fotografie
Beroepfotograaf
Imago Stylist(e)
Journalistiek
Detective
Criminologie
Start je eigen winkel
Evenementen organisator
Mode ontwerper/designer
Mode ondernemer
Mode stylist
Songwriter/Liedjesschrijver
Scenario schrijver
Uitvinder (Productontwikkelaar)
Wedding planner
...

ACADEMIE VOOR AGRONOMIE, LANDBOUW & WETENSCHAP
Landbouwkunde of agronomie
Landbouweconomie
Ecologie en milieu
Milieuwetenschap
Tuinbouwer
Viticultuur
Œnologie
Vinoloog
Ampelografie
Sommelier
Zythologie
Tropische Landbouw
Mediterrane Landbouw
Biologische landbouw
Ecologische landbouw
Verticale landbouw
...

ACADEMIE VOOR PSYCHOLOGIE, COACHING & PERSOONLIJK ONTWIKKELING
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Budgetcoach
Coachingsopleiding
Loopbaancoaching
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Stressbegeleiding & Coaching
Counseling
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Psychologie (basis)
Algemene Psychologie
Psycholoog
Arbeids/organisatiepsycholoog
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (Opleidingen)
Management & Filosofie
Praktische Bedrijfskunde
Basiskennismanagement
Managementassistent
Assistent Management
Advisor
Bedrijforganisatie
Startend ondernemer
Ondernemer
Entrepreneur
Personeelsmanagement
Logistiek Medewerker
Logistiek Management
Kwaliteitsmanagement
Timemanagement
Projectmanagement
Strategisch Management
Life Coach
Business Coach/Bedrijfscoach
Specialist Counsellor/Coach
Stresscounselling
Specialist Stresscounselling
Relatiecounselling
Specialist Relatiecounselling
Bedrijfscounselling
Specialist Bedrijfscounselling
Schoolcounselling
Webshop starten
Verkoper en Webmaster
Succesvol ondernemen-zzp'er
Marketing management
Music Management
Music Management Specialist
Event Management
Event Management Specialist
Praktisch Eventmanagement
Verandermanagement
Specialist Verandermanagement
Sport Management
Sport Management Specialist
Hotel Management
Hotel Management Specialist
Management & Organisatie
Leisuremanagement/Toerisme en recreatie
Leisuremanagement/Resorts en Events
Facility Management
Pro. Weddingplanner
Vrijetijdsmanagement Bedrijfsvoering
Vrijetijdsmanagement Productontwikkeling
Veiligheidsmanagement
Human Resource Management
Operations Management
Strategisch Management
Marketing Management
Procesmanagement
Financieel Management
ICT- en Middelen Management
Informatiemanagement
Configuratiemanagement
Thesauriebeheer
Risicomanagement
Managementmodellen
Workflow Management
Crisis Management
Procurement Management
Supply Chain Management
Enterprise Resources Planning
Customer Relationship Man.
Business Automation & Workflow
Business Intelligence BI
VoIP Enterprise Telephony
IT Information Technology
General Control Theory
Feedback Control System
Management by Exception
...

ACADEMIE VOOR FILOSOFIE, SOCIALE WETENSCHAPPEN & PSYCHOLOGIE (Opleidingen)
Filosofie (basis)
Filosoof
Filosofie voor Manager
Manager Filosoof
Filosoof Manager
Filosofisch Counsellor/Coach
...

ACADEMIE VOOR FILM & TV (Hollywood in Groningen)
Camera
Acteren voor film en tv
Acteren voor theater
Film en TV producer
Film Regie
Tv regie
Pro videofilms maken
Scenario schrijver
Storyboardtekenen
Montage film/video
Adobe Premiere
Digitale Videobewerking
Animaties met Flash
...

ACADEMIE VOOR AUDIO ENGINEERING, 3D & GAME DESIGN
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Studio/Producer
Home Studio/composer
3D Animation Artist
3D Graphics Artist
Game Designer
Maya
Cinema 4D
3Ds Max
Gamemaker
AutoCAD
XNA
Adobe After Effects
...

ACADEMIE VOOR WEBDESIGN, EN GRAFISCHE VORMGEVING
Webmaster
Webdesigner
HTML
Dreamweaver CS5
Fireworks CS5
Flash CS5
Grafisch vormgever (DTP)
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
QuarkXpress
Adobe InDesign CS5
Adobe Premiere CS5
Digitale Videobewerking
Digital Fotografie
...

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN
Houtsculptuur
Tekenen en schilderen
Pro Tekenaar kunstschilder
Landschappen
Aquarelleren
Portret voor beginners
Illustratief Tekenen
Cartoon/striptekenen
Grafische Roman
Manga Tekenen
Perspectief Tekenen
...

ACADEMIE VOOR CREATIEF SCHRIJVEN, LITERATUUR. MUZIEK EN KUNST
korte verhalen schrijver
Romans schrijver
Misdaadverhalen schrijver
Liefdesverhalen schrijver
Grafische Roman schrijver
Scenario schrijver (film/tv)
Songwriter/Liedjesschrijver
Gedichten en Liedjes (basis)
Poëet en Liedjesschrijver
Copywriter
Songwriter & muziekproducer
Songwriter & audio engineer
...

ACADEMIE VOOR AUDIO, DANS & MUZIEK
Studiotechnicus/Producer
Studio Audio Engineer
Live Audio Engineer
Audio Post Engineer
Home-Studio-Composer
Gitaar spelen
Basgitaar spelen
Keyboard spelen
Drummen
Harmonica spelen
Congas spelen
Djembe & Ngoma speler
Master of djembe & Ngoma
Songwriter/Liedjesschrijver
Zingen
Hip Hop dans
Pro. Hiphopper
Rock dans
Salsa dans
Pro. Salsa danser / Salsero
Afrikaans Dans
Master in Afrikaanse dans, choregraaf en docent
...

MBA Opleidingen (Master of Business Administration)

ACADEMIE VOOR BUSINESS MANAGEMENT & FILOSOFIE
MBA (Master of Business Adm)
Executive MBA
Philosophical MBA
MBA Persona
MBA Primer
MBA Basics
...

ACADEMIE VOOR MARKETING, RECLAME, VERKOOP & COMMUNICATIE (Master of Business Administration MBA)
MBA in Marketing
MBA in Marketing en Management
MBA in Marketing en Verkoop
MBA Marketing en Communicatie
MBA in Marketing en Reclame
MBA in Internetmarketing
MBA in Reclame
MBA in Reclame en Verkoop
MBA in Reclame & Communicatie
MBA in Communicatie
MBA in Business Communication
...

ACADEMIE VOOR ECONOMIE, FINANCIEN EN ADMINISTRATIE (MBA - Master of Business Administration)
MBA in Economics
MBA in Public Administration
MBA in Financieel Management
MBA in Finance
MBA in Finance & Accounting
MBA in E-Government & Admin.
...

ACADEMIE VOOR MANAGEMENT, BEDRIJFSKUNDE & FILOSOFIE (MBA - Master of Business Administration)
Philosophical MBA
MBA in Management
MBA in Strategie
MBA in Entrepreneurship
MBA in Project Management
MBA in Business Planning
MBA in Human Resource Manag.
MBA in Filosofie & Management
MBA in Filosofische Coaching
MBA in Musicmanagement
MBA in Informatie Management
MBA Operations Management
MBA International Management
...

ACADEMIE VOOR INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
MBA in Information Technology Management-CIO
MBA in CRM
MBA in ERP
MBA in SCM and Purchasing
MBA in Business Intelligence BI
MBA in BPM and Workflow M.
MBA in Systems Management and Internet Telephony VOIP
MBA in Information Security Management (Computer Security Management)
MBA in Webdesign SEO and e-Busines
MBA in Webmastering, SEO and Internet Marketing
MBA in Webmastering, Web design and DTP
...

Portrait de PLATON

Plato (Athene, ca. 427 – aldaar, 347 v.Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was ook de stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen.

 
 
 
 

 
CONTACT
 
Copyright © 2006, Wuacademia/Wuacademy, All Rights Reserved